nieuws

Gemeenten willen aanzienlijk meer belastingvrijheid

bouwbreed

Gemeenten willen veel meer belastingvrijheid hebben. Nu worden ze opgezadeld met allerlei rijkstaken waar ze geld voor krijgen, maar de risico’s liggen bij hen zonder dat ze de inkomsten kunnen beïnvloeden.

Lokale overheden bepleiten al jaren een groter belastinggebied waardoor ze een eigen inkomstenbron hebben. Momenteel komt zo’n 5 procent van hun inkomsten uit lokale belastingen, de rest komt uit Provincie- en Gemeentefonds. In bijvoorbeeld Duitsland en Zweden heffen de lokale overheden tot 50 procent van de belastingen.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hield dat pleidooi recentelijk nog eens in SC Online. Daarbij verwijst ze naar Denemarken waar een deel van de inkomenstenbelasting wordt overgeheveld naar lokale overheden die daar variatie in mogen aanbrengen.

Dit prangt temeer nu de rijksoverheid in het kader van de decentralisatie taken afstoot naar de lagere overheden. “Ik vind dat het Rijk naarmate het meer taken afschuift naar gemeenten, moet nadenken of we niet meer belastinginkomsten kunnen genereren Momenteel lopen we wel risico, maar onze inkomsten kunnen we nauwelijks beïnvloeden”, aldus Jorritsma.

Zij voelt zich daarin gesteund door topambtenaren in de studiegroep begrotingsruimte die vorige maand ook al constateerden dat gemeenten meer taken krijgen zonder zeggenschap over het budget. Daardoor neemt hun financiële slagkracht af. Zij vonden het dan ook noodzakelijk gemeenten een “eigen beheersinstrument als ventielfunctie” te geven.

Het resultaat van dit alles wordt ook door de bouw gevoeld. Gemeenten moeten bezuinigen om hun wettelijke taken uit te kunnen oefenen. Onderhoud aan wegen sneeft dan.

Reageer op dit artikel