nieuws

Geld voor energiezuinige nieuw bouw komt vanzelf

bouwbreed Premium

Nieuwbouwwoningen zijn relatief energiezuinig, maar het blijft niet bij de huidige eisen. Ze worden strenger en strenger. Bouwers zien problemen: de hogere prijs. Dat is oplosbaar.

Koperswillen geen pakweg tien-, twintig-, dertigduizend euro neertellen voor extra energiezuinige woningen, is de ervaring. Dat hoeft ook niet. Zulke meerkosten zijn op verschillende manieren weg te werken.

Banken, gemeenten, bouwers en toeleverende industrie hebben daarvoor hun potjes, gaar of niet, op het vuur staan. Roeren, wat bijmengen, en: “Voilà.”

Specialisten in duurzaamheid pronken met hun berekeningen: de extra investeringen leiden direct tot lagere maandlasten. Ook na de terugverdientijd van een aantal jaren, blijven de investeringen hun vruchten afwerpen. Blijvend lagere energielasten en een hogere waarde. Dat klinkt mooi. Toch slaat deze boodschap vrij slecht aan. Kortzichtig van kopers, klinkt wel als verklaring. Ten onrechte.

De marktwaarde van woningen volgt in Nederland het beleid bij de hypotheekverstrekkers. Gaan die meer uitlenen, dan stijgt de gemiddelde woningwaarde mee, hebben we gezien. In deze tijd gaat het andersom. Te veel schulden maken moeten we voorkomen, is nu het motto. De vaste maandlasten moeten zijn op te brengen, ook als het gezinsinkomen even onder druk komt te staan. Het rare is, klinkt onder meer in kringen van onwikkelaars, dat je, nog steeds, een even hoge hypotheek kunt krijgen voor heel verschillende opties. Dus ook voor een oude woning met een enorme energielast. Of een waar je voor heel veel geld aan moet vertimmeren.

Uit het eigenbelang – zekerheid dat de klant de lening terugbetaalt – zouden banken bij het bepalen van de maximale lening dus meer naar het woningtype moeten kijken. Het maximale hypotheekbedrag is daaraan sinds jaar en dag nadrukkelijk niet gekoppeld. Voor woningzoekenden betekent een extra investering in energiebesparing daardoor een kleinere woning kopen. De consument heeft daarin geen zin en accepteert als alternatief een nog hogere maandelijkse energierekening.

Residueel

In de ideale wereld is de financierbaarheid geen probleem meer. De roep klinkt om aanvullende financieringsregelingen. Die komen er langzamerhand heel mondjesmaat, hoofdzakelijk buiten de banken om.

Intussen is het interessant te realiseren dat gemeenten de grondprijzen residueel berekenen.

Als extra investeringen in betere woningen niet resulteren in een hogere potentiële verkoopprijs, zal de residuele grondwaarde omlaag gaan. Zeker, daar moet je de gemeente wel van overtuigen. Een andere opsteker is, volgens veel optimisten in de bouwwereld, dat energiezuinige woningen nog maar weinig extra kosten als de daarvoor benodigdemaatregelen eenmaal standaard in bouwplannen wordt verwerkt.

Reageer op dit artikel