nieuws

Geen nieuwbouw, wel herbestemmen

bouwbreed Premium

De komst van de Floriade naar Groningen zal niet of nauwelijks tot nieuwbouw leiden. Herbestemmen en gebruikmaken van de gebouwen en wegen die er zijn, is het credo van de Groningse plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. De burgemeester: “We hebben al duizend jaar gebouwd aan het perfecte podium.” Dit is deel 3 in een serie over de kandidaten voor de Floriade 2022.

Intiem en sfeervol wordt het, de Floriade in 2022. Althans, dat belooft het bidbook. De Groningse Floriade moet een trendbreuk worden voor een expositie die tot nog toe almaar groter en duurder werd.

Het terrein van de voormalige fabriek van de Suiker Unie (20 hectare groot) is de thuishaven van de tentoonstelling. Handig, want de gemeente is al eigenaar van dit stuk grond. De gemeente verwacht dat er over vijftien tot twintig jaar wordt begonnen met woningbouw, maar tot 2025 is er echter nog geen bestemming voor het terrein.

Open kassen

De fabriek wordt omgebouwd tot een tentoonstellingsgebouw. “Historie en hightech worden versmolten. Het pand krijgt een moderne dakopbouw van kassen waarmee het klimaat en de lichtinval worden geregeld.”

Daarnaast worden er open kassen met een hoogte van ten minste 8 meter op het terrein gebouwd. Een daarvan is een markthal. “Hiermee laten we zien dat de kas veel meer kan zijn dan een gesloten productiecomplex dat nauwelijks gebruiksmogelijkheden biedt voor andere partijen”, aldus het bidbook.

“Door kennis en technieken van Nederlands meest gerenommeerde kassenbouwers in te zetten maken we een overdekte parkachtige omgeving.” De overkapping heeft ook voordelen voor de exposanten. “De paviljoens kunnen verrassend anders worden omdat zij niet meer afhankelijk zijn van weersinvloeden en minder geïsoleerd hoeven te worden.”

Binnenstad

Naast de kassen en de verbouwde Suikeruniefabriek zijn het vooral de bloemen, bomen en planten die het moeten doen. Die gaan via de Floriadeloper langs het Hoendiep de verbinding vormen met het tweede podium: de historische binnenstad van Groningen. Daar worden bestaande gebouwen belangrijke paviljoens, zoals de Martinikerk en de hal van het Hoofdstation. Maar ook is een prominente rol weggelegd voor het nog te bouwen Groninger Forum en het Infoversum.

De focus van de Groningse plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling is anders dan die van concurrenten Amsterdam, Boskoop en Almere, stelt de organisatie. “Bij Floriade Groningen staat niet het civieltechnisch bouwen van een nieuwe staduitbreiding, woonwijk of bedrijventerrein centraal. In onze businescase is de organische groei van een nieuwe Floriade uitgangspunt voor het verdienmodel. Door een eigentijdse visie op gebiedsontwikkeling is een van de belangrijkste besparingen ten opzichte van haar voorgangers mogelijk.

Tijdelijke oplossingen

Herbestemmen staat in Groningen hoog op de agenda. De organisatie wil zo weinig mogelijk nieuwbouwen. “We maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande gebouwen en infrastructuur”, schrijft de gemeente in het bidbook. “We laten geen onzekerheden, problemen of hypotheken op de toekomst achter. Daar waar tijdelijke oplossingen volstaan, wordt niet geïnvesteerd We maken gebruik van bestaande restaurants en horeca en creëren de mogelijkheid om te eten op bijzondere locaties. Zoals bovenop het Groninger Forum, met meteen het hoogste terras van Groningen. Ook kan worden gegeten aan lange, sfeervolle tafels in de Martinikerk.” Nieuwbouw is ook nergens voor nodig, vindt burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel. “We hebben in Groningen duizend jaar gebouwd aan het perfecte podium.”

Het evenement gaat 77,3 miljoen euro kosten. De inrichting van het Suikerunieterrein is met 17 miljoen euro de grootste kostenpost. “Bij de investeringen rekenen we met een meerjarige inflatie van 3 procent per jaar”, aldus de organisatie. “Dat is een conservatieve aanname. Bij de opbrengsten rekenen we met een waardegroei van 2 procent per jaar. In de businesscase houden we rekening met investeringen in de inrichting van 20 hectare openbare ruimte, park en natuur en de onrendabele top van de suikerkas.”

De opbrengsten zijn geraamd op 77,4 miljoen euro. Tien miljoen euro is voor rekening van de gemeente Groningen. De overige bedragen komen uit opbrengsten van kaartverkoop, horeca, parkeren (ruim 45 miljoen), bijdragen uit fondsen van Europa, Rijk, regio en provincies (10 miljoen) en 12 miljoen wordt betaald door sponsors. “Het allerbelangrijkste is dat we ons niet rijk rekenen met nog te realiseren grondopbrengsten na afloop van het evenement.”

Reageer op dit artikel