nieuws

Geen kruid gewassen tegen onverwachte natte voeten

bouwbreed Premium

Geen kruid gewassen tegen onverwachte natte voeten

Alle waterbeschermingsmaatregelen ten spijt, het risico op natte voeten zit toch weer in een onverwachte hoek. Dat bleek afgelopen weekend bij een overstroming in Zuid-Limburg. Tegen dit soort excessen zijn de waterbeschermingsmaatregelen niet opgewassen.

Met 350 regenopslaglocaties in Limburg stond het waterschap Roer en Overmaas alsnog machteloos bij de overstroming in Slenaken en Gulpen afgelopen weekend. Alle afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water ten spijt. Zaterdagnacht steeg het waterpeil van het beekje de Gulp in een half uur tijd met ruim anderhalve meter. De hoogwatergolf zette twee hotels en een restaurant blank en sleurde ook een aantal auto’s mee. Oorzaak van deze zogenoemde ‘flash flood’ was een korte, zeer hevige regenbui in het Belgische stroomgebied van de Gulp. “Het was zo’n extreme en lokale regenbui, volgens onze deskundige komt zo’n bui een keer in de 500 jaar voor”, reageerde een woordvoerder van het waterschap. “Niet alleen vanwege de hevigheid, in een uur tijd viel zo’n 60 mm regen, maar ook omdat de bui zeer lokaal was. Onze regenmeters gaven namelijk geen extreme uitslagen en ook het eerstvolgende riviertje had geen gestegen waterpeil.”

Onderzoek

Toch onderzoekt het waterschap momenteel of het iets kan doen om een dergelijke overstroming te voorkomen. “We kijken waar het is misgegaan, wat we eraan kunnen doen, en welk prijskaartje aan de eventuele maatregelen hangt.” Volgens de woordvoerder heeft het weinig zin om bijvoorbeeld extra regenopslaglocaties aan te leggen. Het waterschap heeft de afgelopen jaren veel extra regenopslaglocaties aangelegd om sterke regenval het hoofd te kunnen bieden. “Maar alle buffers die we in de regio hebben, hadden deze regenval niet aangekund. We kunnen niet overal de gehele Gulp verbreden en de kades verhogen, dat is ontzettend duur. Bovendien vallen die maatregelen buiten alle landelijke en provinciale kaders. Dit zit niet in het normale investeringsprogramma”, legt de woordvoerder uit. “De politiek moet daarom de keuze maken of we die extra investeringen doen en eventueel de belastingen moeten verhogen of dat we de schade voor lief nemen.” De woordvoerder verwacht eind deze week de eerste conclusies.

Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen komt een dergelijke overstroming, een beek die buiten z’n oevers treedt, eens in de één tot vijf jaar voor. “De normen die bepalen welke risico’s aanvaardbaar zijn, zijn regionaal bepaald en kunnen sterk verschillen. Per regio verschillen de omstandigheden sterk.” Over het algemeen heeft een waterschap drie middelen tot zijn beschikking staan bij een dreigende overstroming: water vasthouden, water bergen en water afvoeren. “Maar in deze situatie ging het zo snel dat daar geen tijd voor was. Dan kan een waterschap alleen nog waarschuwen, en dat hebben ze ook gedaan.” Per geval moet het waterschap de investeringen en de risico’s tegen elkaar afwegen. “Dan draait het uiteindelijk om de vraag: welk risico accepteer je.” Limburg heeft een groter risico op dergelijke overstromingen dan de rest van Nederland. “Dit soort overstromingen kunnen alleen voorkomen in een hogergelegen, hellend gebied. Daar is in het grootste deel van Nederland natuurlijk geen sprake van.”

Reageer op dit artikel