nieuws

Financiële injectie van miljoenen in infra waterschap

bouwbreed

Waterschap Scheldestromen investeert 88 miljoen euro in de infrastructuur van rioolgemalen, transportleidingen en rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) binnen het waterschap.

Dat blijkt uit de door Scheldestromen gepresenteerde Strategienota Afvalwaterketen.

Het document geeft onder meer aan in welke infrastructurele voorzieningen geld wordt gepompt.

“De 88 miljoen euro die het waterschap gaat investeren, is nodig om de goede werking van de eigen infrastructuur veilig te stellen voor de komende jaren”, zo licht het waterschap toe.

Het grootste deel van het bedrag, 85 procent, wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de infrastructuur die nodig is om de taken van het waterschap uit te blijven voeren optimaal wordt gehouden en te voldoen aan verplichtingen die er zijn aan gemeenten en de rijksoverheid. Het gaat daarbij in het bijzonder om capaciteitsafspraken en vergunningen.

Het resterende bedrag gaat op aan uiteenlopende innovaties. Op het programma staan onder meer slibverwerking en energiehuishouding. De bedrijfsvoering moet zodoende efficiënter en duurzaam worden gemaakt.

Volgens Willem Ginjaar, lid van het dagelijks bestuur, is de strategienota een belangrijk instrument om het afvalwatersysteem af te stemmen op toekomstige ontwikkelingen. “Niet alleen om te voldoen aan de zuiveringseisen, maar ook gezien de extreme neerslagsituaties die we door klimaatveranderingen in de toekomst steeds vaker zullen tegenkomen.”

Inmiddels heeft het bestuur van het waterschap ingestemd met de strategienota.

Reageer op dit artikel