nieuws

EU helpt werkloze bouwvakkers 
in Gelderland

bouwbreed Premium

De Europese Commissie stelt voor 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor ontslagen werknemers in Gelderland. De Nederlandse overheid heeft de EU om die steun gevraagd.

“De gevolgen van de crisis hebben de bouwsector in Gelderland bijzonder hard getroffen en de werkzoekenden hebben het er moeilijk een nieuwe baan te vinden. Dit voorstel om 2,9 miljoen euro uit het Globaliseringsfonds ter beschikking te stellen, kan bijdragen aan hun vlotte overstap naar een nieuwe baan”, verklaart EU-commissaris voor Werkgelegenheid László Andor.

Nederland heeft steun gevraagd uit het Europese fonds voor 516 ontslagen werknemers bij 54 kleine en middelgrote bouwondernemingen in Gelderland. Voor 435 van hen die de grootste problemen ondervinden om een nieuwe baan te vinden, wordt nu de steun gegeven.

Het pakket maatregelen dat hiermee gefinancierd kan worden, biedt werknemers hulp bij het zoeken van een baan. Maar ook een beroepsopleiding, cursussen ondernemerschap en een flexpool behoren tot de mogelijkheden. Bij een flexpool gaat het om een pool voor werkzoekenden en werkgevers in de bouw waar tijdelijke banen kunnen worden aangeboden zodat herschoolde werknemers nieuwe werkervaring kunnen opdoen. De totale kosten bedragen 4,5 miljoen waarvan de EU 2,9 miljoen betaalt.

Het besluit van de Europese Commissie om de Gelderse werklozen te helpen is gebaseerd op het feit dat de werkloosheid in de provincie met 5,9 procent, iets boven het landelijk gemiddelde ligt. In 2010 vertegenwoordigde de werkgelegenheid in de bouwsector in Gelderland 6,5 procent van de totale werkgelegenheid. Sindsien zijn echter zo’n 4100 bouwbanen verloren gegaan. In 2011 leek sprake van een licht herstel, maar in het vierde kwartaal vielen opnieuw veel ontslagen.

Daarnaast geldt in z’n algemeenheid dat de commissie ziet dat de bouwproductie in Nederland al enkele jaren harde klappen krijgt. Overheidsbezuinigingen treffen de bouw daarbij extra hard. Zo’n twee jaar geleden gaf de commissie ook al geld aan Heijmans waar toen sprake was van een massa-ontslag.

Het Europese Parlement moet nog instemmen met het voorstel. Dat zal zeer binnenkort gebeuren.

Reageer op dit artikel