nieuws

Een op negen bouwers sinds crisis verdwenen

bouwbreed

Het aantal bouwbedrijven is sinds het begin van de crisis met 11 procent afgenomen. Dat blijkt uit gegevens van het pensioenfonds voor de bouw, Bpf Bouw.

< Vervolg van pagina 1

Eind 2011 telde het pensioenfonds 13.500 bouwbedrijven, 1600 minder dan eind 2007. Vooral in 2010 hakte de crisis er in: bijna 5 procent van de bouwers haakte af. In 2011 daalde het aantal aan de bouw-cao deelnemende bedrijven met nog eens 2 procent.

De leegloop in de bouw is ook aan het aantal werknemers in de sector te merken. Vorig jaar is het aantal werknemers met ruim 12.000 geslonken ten opzichte van 2010. Eind 2011 werkten er in de sector 197.000 werknemers. Dat is 6 procent minder dan vorig jaar en maar liefst 19 procent minder dan eind 2007. Een op de vijf werknemers is sinds de crisis zijn baan kwijtgeraakt en/of heeft zijn geluk beproefd als zzp’er.

Bpf Bouw beheert de pensioenen voor werknemers uit de bouw (inclusief uta), de timmerindustrie, de afbouw en de natuursteenbranche. Sinds 2010 ligt het aantal pensioengerechtigden boven het aantal werknemers. Steeds minder actieve deelnemers van het fonds moeten premie betalen voor een steeds grotere groep gepensioneerden. Het pensioenfonds worstelt al maanden met zijn dekkingsgraad. Die staat op 96,4 procent, terwijl 104,5 procent vereist is. De kans op het verlagen van de bestaande pensioenen is toegenomen, deelde het pensioenfonds vorige week mee.

Aanwas

De crisis zorgt ervoor dat de aanwas van jong personeel stokt, constateerde het UWV vorige week. Het aantal werklozen in de bouw is vergeleken met vorig jaar met 46 procent gestegen naar 13.200 mensen. Zorgwekkend is dat de werkzoekenden minder snel een nieuwe baan vinden dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar vonden 9.900 (voorm alig) bouwwerknemers met een WW-uitkering weer werk. Vorig jaar vonden in dezelfde periode 15 procent meer mensen uit de bouw weer een baan.

De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar verder met 3 procent afnemen, verwacht het UWV. Dat zijn elfduizend banen. Voor 2013 wordt per saldo (meer productie maar ook een hogere productiviteit per werknemer) en een verdere afname van de werkgelegenheid voorzien van 1 procent. Dat zijn vierduizend banen.

Het UWV liet vorig maand in een studie zien dat de bouw al sinds de jaren zeventig krimpt. In de periode 2001-2010 verdwenen 47.000 bouwbanen. Alleen in de jaren negentig was sindsdien sprake van een kleine opleving.

Tegenover de daling van het aantal werknemers in de bouw staat de groei van het aantal zelfstandigen. Dat aantal zal blijven groeien, alleen niet meer zo sterk als de afgelopen jaren. Volgend jaar verwacht UWV net iets minder dan 130.000 zzp’ers.

Opmerkelijk is dat het aantal vacatures volgend jaar gaat stijgen van 26.000 naar 28.000. Dat heeft deels te maken met de vergrijzing. De vergrijzing in de bouw houdt het Nederlands gemiddelde aan: 13 procent van de huidige werknemers in de sector gaat vóór 2020 met pensioen.

Onderzoeksbureau EIM wijst erop dat de bouwsector ondanks de huidige crisis in 2020 te maken gaat krijgen met het grootste tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt: 11 procent. Tegenover negen werknemers staat één vacature. Met name het mkb wordt door het tekort getroffen. De bouw is vooral op zoek naar lager technisch en middelbaar technisch personeel.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels