nieuws

Eemsdelta ruim koploper bij vergrijzing in krimpregio’s

bouwbreed Premium

Eemsdelta ruim koploper bij vergrijzing in krimpregio’s

De Eemsdelta loopt snel leeg. Sinds 1990 is het aantal inwoners in de streek in het noordoosten van Groningen met 12,4 procent afgenomen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in 2040 in Delfzijl en omgeving nog slechts 37.300 bewoners over van de 48.700 die het gebied momenteel nog bevolken. Slechts 7 procent van hen zal jonger zijn dan twintig jaar. Nu bedraagt het aandeel van de jongeren nog 10,6 procent.

Het CBS ziet de Eemsdelta als de snelst vergrijzende regio van Nederland. In het gebied slaat de vergrijzing mede hard toe door de voortdurende daling van het aantal jongeren. In andere krimpregio’s zoals Parkstad in Zuid-Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen doet zich dat verschijnsel niet voor omdat daar vanaf 2025 het aantal jongeren weer toeneemt. In Limburg en Zeeland neemt het aandeel van de 65-plussers over een jaar of tien weer af. In de halve eeuw die ligt tussen 1990 en 2040 neemt de bevolking in Parkstad met 10 procent af. In hetzelfde tijdvak vermindert het aantal gezichten in Zeeuwsch-Vlaanderen met 13,9 procent. In geheel Nederland neemt de bevolking tot 2040nog steeds toe. Daarna zet een daling in.

Reageer op dit artikel