nieuws

Datapipeline versterkt concurrentiepositie

bouwbreed

Yao-Hua Tan wil met innovatieve informatietechnologie douanecontroles versnellen en daarmee rotte ladingen aardbeien voorkomen. Hij presenteerde zijn visie over het realiseren van een datapipeline tijdens een recente TEDx Binnenhof bijeenkomst. Is het een goed plan of een illusie, vraagt Robbert Coops zich af.

Via internet kunnen allerlei it-systemen van bedrijven in een internationale supply chain aan elkaar gekoppeld worden via een datapipeline.

Een dergelijk systeem bouwt voort op het concept en de ervaringen van de douane. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben gedurende de laatste zes jaar aan deze ontwikkeling meegewerkt. Kennisinstellingen zorgde voor it-innovatie, zoals cloud computing, web-services en op dienstverlening georiënteerde architectuur. De EU financierde enkele onderzoeksprojecten en pilots, en multinationals zoals Heineken haakten bij dit project aan.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een beter en efficiënter georganiseerde transportketen, waardoor op kosten kan worden bespaard en waardoor ons land een betere handelsfacilitatie krijgt. Transparantie is daarbij geboden.

Diepzeehavens

Professor Tan van de Technische Universiteit Delft ziet louter voordelen van een dergelijk systeem voor ons land.

Vooral voor de Rotterdamse haven. “China exporteert grote volumes naar Europa uitsluitend via de diepzeehaven van Rotterdam. Daarvoor varen ze heel Europa langs via de Middellandse Zee, terwijl er ook diepzeecontainers zijn in Zuid-Europa waar ze kunnen aanmeren. Dat doen ze nu niet. Ze kiezen bewust voor Rotterdam. Niet alleen omdat Rotterdam goede verbindingen met het achterland in heel Europa heeft, maar vooral ook omdat de Nederlandse douane veel beter is in handelsfacilitatie dan andere havens, waardoor de Chinezen hun producten hier sneller naar het achterland krijgen. Deze innovatie zorgt ervoor dat we ons kunnen blijven onderscheiden op dit strategisch voordeel van handelsfacilitatie en daarmee versterkt deze data-pipeline innovatie onze concurrentiepositie.”

Door gegevens te koppelen kunnen douanemedewerkers vanuit hun kantoor direct in de informatiesystemen kijken welke producten in welke hoeveelheden worden geëxporteerd.

Dit alleen al betekent een administratieve lastenverlichting omdat bedrijven geen exportformulieren meer hoeven in te vullen. Ook de nauwkeurigheid van de (export)gegevens neemt toe. De datapipeline-innovatie zorgt ervoor dat de douane nauwkeuriger informatie krijgt over de geïmporteerde goederen en daardoor minder hoeft te controleren.

Daardoor is minder personeel nodig, ook voor extra inspecties. “Controles leiden tot veel extra tijd en kosten en zijn dus zowel voor bedrijven als voor de overheid uitermate vervelend.” Tan voorziet dat in plaats van de huidige 100-procentcontroles 10-procentcontroles zonder enig kwaliteitsverlies zullen voldoen.

Verfijningen

Maar dan zal wel eerst de wetgeving in Europees verband moeten worden aangepast voor 26 lidstaten. Misschien nog wel belangrijker, eerst zal het vertrouwen over de werking van dit systeem bij alle partijen moet gaan ontstaan. Immers, het kan gaan om concurrentiegevoelige informatie. Of om bedrijfsstrategische data.

Of en in hoeverre kan gegarandeerd worden dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan andere bestanden. En in hoeverre kunnen gegevensbestanden ook binnen en vooral buiten de EU worden ingezet en gebruikt.

De antwoorden op die vragen zullen eerst bevredigend moeten zijn gegeven voordat technologische en logistieke verfijningen en implementaties kunnen plaatsvinden. Tot die tijd blijft het probleem van de rotte aardbeien helaas nog even bestaan.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels