nieuws

‘Bouw hard nodig voor herstel van economie’

bouwbreed Premium

De bouw moet de samenleving duidelijker maken dat het herstel van de bedrijfstak voorwaarde is om in Nederland weer te komen tot economische groei. Politici die denken over de rug van de bouw inkomenspolitiek te moeten voeren slaan volgens voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland de plank volledig mis.

“ Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. I n juni hebben opnieuw duizend mensen van de vaste staf van de bouwbedrijven ontslag gekregen. En juli zal zeker niet beter zijn. Voor het herstel van de economie is de bouw hard nodig. En dat is heel iets anders dan alleen maar te willen bouwen om te bouwen.”

Brinkman zette in Markelo de oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm van de Twentse bouwers luister bij. Onder de paraplu van Bouwend Nederland komen de voorzitters van de vijf afdelingen onder regie van Lucas Haafkes van het gelijknamige bouwbedrijf voortaan structureel bijeen om bovenregionale thema’s te bespreken. Onderwerpen liggen op tafel zoals de opstelling van de voormannen in het Bouwhuis te Zoetermeer, de op handen zijnde bezuinigingen op infra en de opkomst van de zelfstandigen zonder personeel. “Onze afdelingen tellen ruim achtduizend medewerkers en staan voor een omzet van 1,5 miljard euro”, geeft Haafkes het belang van de Twentse bouw aan. Hij schat dat 80 procent van de bedrijven is aangesloten bij Bouwend Nederland. Het economisch belang van de bouw is in Twente bijna dubbe l zo groot als het landelijk gemiddelde.

Links

B rinkman begrijpt niet waarom beleggers de bouw momenteel links laten liggen. I n Duitsland is het beeld geheel anders en presteert de woningbouw beter dan sinds vele jaren, omdat beleggers de onzekere financiële markten mijden en het vastgoed opzoeken. “Verwar Nederland niet met Spanje of Griekenland. In de zuidelijke landen is veel verkeerd geïnvesteerd in tweede woningen. Natuurlijk, ook in Nederland zijn hier en daar wel onacceptabele hoge schulden ontstaan. Maar dat betreft dan eerste woningen waarvan we met ons allen al de helft afgelost hebben. Het is onzin om de Nederlandse woningbouw een riskante belegging te noemen. De politi ek en de Nederlandse bank moeten duidelijke signalen afgeven dat je uitstekend kunt investeren in Nederlandse woningen.”

Reageer op dit artikel