nieuws

Bij duurzame projecten moet gemeente regie nemen

bouwbreed Premium

Gemeenten kunnen een veel effectiever duurzaamheidsbeleid voeren als ze de regie nemen. Projecten moeten dan geclusterd worden in vier categorieën, vindt Boer & Croon.

De gemeentelijke doelen voor duurzaamheid zijn te versnipperd en daardoor minder effectief. Gemeenten hebben ieder hun eigen doelen en de manieren waarop die behaald moeten worden, lopen uiteen. Door de projecten te clusteren in vier categorieën is meer winst te behalen en gemakkelijker sturing te geven. Dat concludeert adviesbureau Boer & Croon uit een marktanalyse.

Gemeenten zijn ambitieus als het gaat om energietransitie. Ze plannen uiteenlopende projecten op het gebied van retail, industrie, kantoor en particuliere woningen. Samen moet dit leiden tot een duurzamer leefklimaat.

Zo heeft Rotterdam zichzelf ten doel gesteld de CO 2-uitstoot in 2025 met 50 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Amsterdam streeft naar een afname van 40 procent, terwijl Den Haag inzet op 100 procent duurzame energievoorziening in 2040. De diverse projecten zijn echter nog weinig bekend, wat de slagingskans ervan verkleint.

Boer & Croon adviseert nu een clustering in vier categorieën: smart home, smart kantoor, smart wijk en energie-innovatie algemeen, waaronder projecten als de Mobile Smart Grid vallen. “We constateren dat provincies en gemeenten geregeld verschillende belangen hebben, waardoor brede initiatieven nog onvoldoende van de grond komen”, zegt Jan Gerben van den Berg, senior consultant bij Boer & Croon.

Zichtbaarheid

“Door projecten op een logische wijze te clusteren, creëer je meer zichtbaarheid en kunnen verschillende partijen eenvoudiger met elkaar worden verbonden. Hierdoor neemt het rendement van de initiatieven toe. Steeds meer bedrijven en particulieren nemen zelf het initiatief om een duurzaam project te starten. “Het is voor lokale overheden belangrijk de wensen van die initiatiefnemers in kaart te brengen, zodat zij sturing kunnen geven aan die projecten”, zegt Van den Berg.

Volgens Boer & Croon ligt de oplossing in één overkoepelend geheel. “Niche-initiatieven die goed opschaalbaar zijn, zullen in de praktijk het meest kansrijk zijn. In verschillende gemeenten waaronder Utrecht onderzoeken partijen projecten met betrekking tot het opzetten van een wijkeconomie. Deze initiatieven zullen naar verwachting in meerdere wijken van Nederland gaan plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel