nieuws

‘Betrek buurtbewoners bij sanering van woonwijken’

bouwbreed

Behoed herstructureringsgebieden voor verpaupering door bewoners te betrekken bij de vernieuwing in het gebied. Zo kan worden voorkomen dat huizen die op termijn moeten wijken voor nieuwbouw, al worden verwaarloosd lang voordat ze worden gesloopt.

Dat is een van de adviezen in het rapport ‘De sociale gevolgen van krimp’ van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 45 bewoners van Oost-Groningen die moesten verhuizen vanwege bevolkingskrimp.

De respondenten zijn bijna unaniem ontevreden over de rol die de verhuurder van hun woning heeft gespeeld in de informatievoorziening over de gedwongen verhuizing. Ze zijn unaniem van mening dat het een taak is van de verhuurder, in dit geval corporatie Acantus, om hen te informeren over sloopplannen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat contact met de bewoners over de sloopplannen in een aantal gevallen heeft geleid tot aanpassingen van de plannen. Ook werden sommige sloopvoornemens afgeblazen.

SPBA, de koepel van huurdersorganisaties, tekent daarbij aan dat bewoners meer serieus moeten worden genomen als ze moeten verhuizen vanwege sanering.

In het onderzoek komt eveneens naar voren dat bewoners in saneringsgebieden de sloop van hun huis als zeer negatief beschouwen. Een voorname oorzaak hiervan is dat de aankondiging van de sloopplannen hen vaak zeer onverwacht bereikt. Daar komt bij dat er veelal onbegrip is voor de reden van sloop. Huizen die volgens de verhuurder rijp zijn voor sanering, zijn voor de bewoners vaak nog zeer waardevol.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels