nieuws

Beschouwing Overleg kan woningbouw uit slop halen

bouwbreed

De recessie treft de provinciale woningbouwsector in het hart. Niettemin verschilt de aanpak van de problematiek sterk per regio. Waarom werken provinciale overheden op dit punt niet intensiever samen?

Een curieuze werkwijze. In het bijzonder omdat de economie in het slop zit en er op grote schaal moet worden bezuinigd. Waarom steken gedeputeerden de hoofden niet bij elkaar om gezamenlijk mogelijkheden te bedenken de woningbouw uit het slop te trekken? Niet alleen zouden daarmee oplossingen voor de problemen van de bouwsector dichterbij komen, met provinciale krachtenbundeling komt ook een forse geldbesparing in zicht.

Natuurlijk valt daar tegenin te brengen dat de problematiek per provincie verschilt en dat provinciaal individualisme derhalve is gerechtvaardigd. Maar ook als we rekening houden met verschillen per regio zijn de voordelen van samenwerking evident. Ideeën die bijvoorbeeld in het westen opbloeien maar daar blijven liggen, kunnen elders van nut zijn. Een voorstel dat het noorden afserveert, kan in een andere provincie worden herkend als ontbrekende schakel tussen de plannen aldaar.

Zeker is dat als provincies vaker kiezen voor partnerschappen zij hun werkmethoden moeten aanpassen. Dat kost inspanning en tijd. Maar daar staat tegenover dat de recessie nog niet voorbij is. En dat het nut van de huidige provinciale werkwijze beperkt is. Sterke intensivering van provinciaal overleg kan voor het oplossen van woningbouwproblematiek dan ook het ei van Columbus zijn.

Reageer op dit artikel