nieuws

Bedrijven schaven aan inkoopbeleid gemeente

bouwbreed

VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel proberen samen om zestien gemeenten in de regio Zwolle aan het “innovatief en ondernemend aanbesteden” te krijgen.

Uitgangspunt van het project is dat de regionale economie baat heeft bij de gemeentelijke opdrachten en dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar nodig hebben om ambities te realiseren.

 Tijdens een werkconferentie begin deze maand is geïnventariseerd op welke punten het aanbestedingsbeleid innovatiever of meer gericht op de regionale ondernemer kan zijn. Specifiek gaat het om selectiecriteria, proportionaliteit, drempelbedragen en kennisdeling.

“Afgesproken is dat komend najaar workshops plaatsvinden om samen met ondernemers het aanbestedingsbeleid op deze punten verder gestalte te geven”, aldus de brancheorganisaties. December dit jaar worden de resultaten bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel