nieuws

Bassins simuleren moeras met materiaal Markermeer

bouwbreed Premium

Vier aaneengeschakelde bassins bij de Pampushaven in Almere liggen aan de basis van maatregelen die nodig zijn voor het Markermeer-IJmeer. De reservoirs fungeren als experimentele moerassen met substraat uit het Markermeer.

De bassins van 5 bij 5 meter elk worden doorstroomd met water uit het meer en deels aangeplant met moerasvegetatie. De proefreservoirs tonen verschillende simulaties van moerassen. “Het doel van het experiment is vaststellen van voorwaarden als waterkwaliteit en bodemtype voor de ontwikkeling van moeras in het Markermeer”, zegt onderzoeker Leon van der Berg van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De bassins zijn gemaakt van zanddammetjes met een hpe-folie van 2 millimeter. De bakken zijn 1,2 meter diep en gevuld met 40 centimeter slib of klei. “Op het substraat komt water te staan met continue doorstroming.”

Volgens omgevingsmanager Rob Termaat van Rijkswaterstaat wordt de macrofauna gestimuleerd: “Om genoeg te kunnen zeggen over spontane ontwikkeling van planten en dieren, heeft elk bassin twaalf proefvlakken van 2 bij 2 meter. ”

Het onderzoek is volgens hem van belang omdat Markermeer en IJmeer zijn afgesloten van het IJsselmeer en het water niet meer vrij kan stromen. “Bij harde wind wordt veel slib van de bodem losgemaakt. Het water wordt troebel, waterplanten groeien niet goed, het aantal dieren neemt af.”

Het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit voert het experiment uit in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie en Alterra.

Reageer op dit artikel