nieuws

Akkoord over vertaling inkoopgids

bouwbreed

Het draagvlak onder de Aanbestedingswet lijkt voorlopig hersteld.

Draagvlak Aanbestedingswet hersteld

Minister Verhagen (economische zaken) wist dinsdagavond de vrede omtrent de proportionaliteitsgids te herstellen. De schrijfgroep van de gids dreigde vorige week zich te distantiëren van de wettekst. Te elfder ure, in de laatste week voor het zomerreces van de Kamer, dreigde daarmee het draagvlak onder de Aanbestedingswet weg te vallen.

De opstellers, deskundigen uit de aanbestedingspraktijk met steun uit het gehele werkveld, stelden dat zij zich niet meer konden vinden in de wettelijk verplichtende versie van de tekst. De gids was oorspronkelijk opgesteld als vrijblijvende handleiding om aanbestedingen onder de drempel op een reële manier vorm te geven. Op verzoek van de Tweede Kamer zou dezelfde schrijfgroep met de assistentie van wetgevingsjuristen het document omschrijven tot een wettelijk bindende tekst. In de laatste versie van de wetstekst stonden echter niet alleen wetstechnische wijzigingen, maar ook inhoudelijke aanpassingen, stelden zij. Daarom wilden de experts hun naam niet langer aan de tekst verbinden. Dinsdagavond suste Verhagen de ruzie. In allerijl schoven kopstukken van VNO/NCW, MKB Nederland, NEVI, VNG, Tweede Kamerleden en de leden van de schrijfgroep aan bij minister Verhagen.

Kritisch

Welke inhoudelijke punten ter discussie stonden, wil geen van de betrokkenen kwijt. Ook schrijfgroeplid Hub Keulen niet. “We hebben hier 2,5 jaar keihard en onbezoldigd aan gewerkt. Ik wil het resultaat nu niet in gevaar brengen.” De schrijfgroep voelde zich door de kopstukken “absoluut niet” onder druk gezet, stelt hij. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) blijft kritisch. “Bij het omzetten van het richtsnoer naar wettelijke verplichtingen worden inhoudelijke keuzes gemaakt die de schrijfgroep terecht niet heeft willen maken. Dat debat had in het parlement moeten plaatsvinden, niet op de kamer van een ambtenaar.” De ministerraad buigt zich vrijdag over de wettekst.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels