nieuws

Achtergrond Bouwbranche gevoelig voor malafide uitzendbureaus

bouwbreed

Een nieuwe aanpak, registratieplicht en een meldpunt moeten malafide uitzendbureaus aanpakken. Voor de bouw betekent dit een nieuwe fase van alertheid.

De bouw is een van de sectoren die al jaren in verband gebracht wordt met illegale werknemers. Arbeidskrachten waarvoor geen of te weinig loonbelasting wordt afgedragen, die geen werkvergunning hebben, ver onder het minimumloon betaald worden of via verplichte huisvesting worden uitgebuit. De bouw is als sector extra gevoelig voor illegale werknemers ten opzichte van andere branches. Er wordt veel geconcurreerd op tarief, werkgevers bezuinigen snel op personeel, de taal is minder belangrijk en de werkzaamheden zijn vrij eenvoudig. Tegelijkertijd zijn de risico’s voor inleners aanzienlijk vergroot met de nieuwe regels.

Minister Kamp heeft nu maatregelen aangekondigd om de tussenpersonen, de koppelbazen en malafide uitzendbureaus aan te pakken. Zo mogen bedrijven sinds 1 juli op straffe van flinke geldboetes alleen nog werknemers inhuren via een uitzendbureau dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Dat geeft nog geen garanties tegen malafide ondernemingen, maar maakt het voor de inspectiediensten wel inzichtelijk welke bedrijven in de uitzendbranche opereren. Ook kunnen bedrijven aanlopen tegen ketenaansprakelijkheid, waardoor de bouwbedrijven opdraaien voor de loonbelasting en omzetbelasting die het uitzendbureau heeft nagelaten af te dragen.

Certificaat

“Werken met gecertificeerde bedrijven geeft de meeste zekerheid”, stelt Roland Huisman, directeur van de Stichting Normering Arbeid (SNA). De constatering van minister Kamp onlangs dat er nauwelijks verschillen zijn in aantallen overtreders tussen gecertificeerde bedrijven en niet-gecertificeerde bedrijven wil hij graag nuanceren. “Het is geen aselecte groep. Die constatering is gedaan op basis van het aantal meldingen.” Daarbij wijst hij erop dat deze overtredingen ook lichte misstappen bevatten, “zoals het niet goed registreren van het achterkantje van het id-bewijs.”

De betrokken instanties kunnen niet goed inschatten hoe groot het probleem is, het gaat tenslotte om een verborgen probleem. Ook voor de bouw zijn de cijfers er niet. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), een private handhavingsinstelling, becijferde eerder dat er zo’n 6000 malafide uitzendbureaus actief zijn. “Maar achter al die kleine individuele bedrijfjes vermoeden we een kleine groep mensen die goed en internationaal georganiseerd zijn”, licht Peter Loef, directeur van de SNCU, toe. “Dat is niet zozeer georganiseerde misdaad of maffia, maar we zien wel vaak dezelfde namen opduiken als eigenaren of bestuurders.” Daarom moeten volgens Loef de inspectiediensten nauwer samenwerken. “Als bedrijven zich bewust niet aan de regels houden, gebeurt dat meestal op meerdere vlakken dan alleen CAO-ontduiking.” De politie, belastingdienst, de inspectie SZW, de certificerende instellingen. Alle hebben ze een stukje van de puzzel volgens hem. “Onlangs kwam in Rotterdam uit overleg met een pensioenfonds een eigenaar van een malafide uitzendbureau naar boven die zich ook schuldig blijkt te maken aan huisjesmelken. Als je je inspectieactiviteiten kunt afstemmen, wordt je slagkracht veel groter.”

Reageer op dit artikel