nieuws

‘Verdiensten bedrijfsterreinen kunnen omhoog’

bouwbreed

Bedrijven blijken over te halen meer te investeren in bedrijventerreinen. De Stec-groep adviseert gemeenten voor dat doel vereiste maatregelen te nemen.

Da n kunnen ze er meer aan verdienen en hoeven ze er zelf minder geld in te steken. Onder de juiste voorwaarden blijken bedrijven namelijk genegen flink in de buidel te tasten.

De Stec-groep ziet perspectief in “marktgericht herstructureren”.

De publieke ruimte blijft daarbij een taak voor de gemeente. Maar ook in de kosten hiervoor valt te voorzien doordat alle investeringen geld opleveren. Of op zijn minst nieuwe investeringen van bedrijven uitlokken. Het zou haalbaar zijn ondernemers meer te laten verbouwen, opknappen en uitbreiden. Zo kunnen investeringen worden “opgehaald”, zag het Arnhemse bureau onder meer bij de Herstructurerings Maatschappij Overijssel. Die blijkt met zijn bedrijventerreinenprogramma op 5,2 miljoen euro overheidsinzet 39 miljoen euro aan private investeringen te hebben losgeweekt.

Ozb

Investeringen b rengen gemeenten ook indirect geld op. De Stec-groep haalt ter illustratie een onderzoek uit de regio West-Friesland aan. Marktgerichte herstructurering blijkt daar 0,5 miljoen euro per hectare aan waardeontwikkeling op te leveren. Zo stijgen de gemeentelijke ozb-inkomsten.

Ten aanzien van nieuwe terreinen geldt dat de grondexploitatie efficiënter zou kunnen. Veel plannen blijken beter af te stemmen op wat bedrijven willen.

Ze vallen soms over te hoge eisen aan duurzaamheid of verkeerde kavelgroottes. Op zichzelf wellicht niet slecht bedacht maar als hierdoor grond niet wordt uitgegeven, blijft de gemeente met de kavels zitten. “Omkatten naar de huidige markt levert”, heeft de Stec-groep getaxeerd, “een 20 procent beter eindresultaat.”

Kansen om kosten en opbrengsten in balans te brengen worden verder onder meer gezien in het schrappen in de overdaad aan plannen. Meer op regionaal niveau ontwikkeld, worden bedrijventerreinen beter en vallen bovendien de verliezen te beperken, is de boodschap. “Nu is hét moment om van slechte plannen af te komen”, onderstreept het bureau.

Reageer op dit artikel