nieuws

‘Stil’ betonzagen in hartje Utrecht

bouwbreed

Soms kraakt het puin vervaarlijk onder de rupsen van de hijskraan die het gebouw helpt slopen. En heel af en toe rommelt het in de grond wanneer de kraan zijn last wegzet. Maar dat zijn dan ook de opvallendste geluiden die weerklinken tijdens de sloop van de parkeergarage aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is de eerste parkeergarage in Nederland die met betonzagen wordt afgebroken.

Met wat fant asie is de sloop van de parkeergarage aan het Jaarbeursplein in Utrecht zelfs een stil project te noemen. “De gemeente meet doorlopend hoeveel geluid op de locatie klinkt”, vertelt uitvoerder Philip Schippers van TN Sloopwerken uit Scharsterbrug. “Gisteren was er een piek van 67 decibel”, citeert hij een officiële meteruitdraai. Dat was volgens hem het geluid van de schrankende rupsen onder de Liebherr LR1160 van verhuurder Zwagerman. De diamantzagen waarmee de garage wordt gesloopt, maken voor gemiddeld 63 decibel lawaai. “Maar dat hoor je op 15 meter nauwelijks meer.” Een heel verschil met conventioneel slopen met hydraulische breekhamers. Dat was ook mede de reden waarom de gemeente voor het stillere zagen koos.

Veiligheid is een andere reden voor de keuze. De parkeergarage staat op een lastige plek, wijst Schippers in het rond: aan de ene zijde staat hotel NH Utrecht en aan de andere zijde ligt het streekbusstation. Langs de voorkant loopt de Croeselaan terwijl aan de achterkant kantoren staan. “Gaat hier iets mis met de sloop dan zijn de rapen gaar!” Zagen biedt volgens hem meer zekerheid.

Schippers kan niet teruggrijpen op vergelijkbare projecten. “Die zijn er niet; het eerste draaiboek wordt nu geschreven. De Jaarbeurspleingarage is de eerste parkeergarage in Nederland die met diamantzagen wordt gesloopt.”

Voorbereiding

Directeur Gilbert Meurs van De Jong uit Wormerveer schrijft mee aan het draaiboek. Hij zet als onderaannemer van TN Sloopwerken zijn nieuwste rijdende zaagmachines in. Die hebben aan het eind van het project ruim 15 kilometer afgelegd over de vijf verdiepingen van de parkeergarage. De machines zagen de verdiepingsvloeren in makkelijk weg te hijsen plakken. Stap voor stap verdwijnt zo de garage uit het stadsbeeld.

Dat vergt wel wat voorbereiding, demonstreren Schippers en Meurs. De sloopuitvoerder wijst op het woud aan steigers dat de verdiepingsvloeren ondersteunt. Losgezaagde delen blijven op deze constructie liggen tot de kraan ze weg hijst. De vloeren zijn met lijnen in vakken verdeeld. “Op deze lijnen zagen we in één keer door de 15 tot 30 centimeter dikke vloeren”, vertelt Meurs. De vloeren zijn bij de bouw rond 1970 in het werk gestort. “Slechte kwaliteit”, oordeelt Schippers, want ze zijn niet overal even dik. Dat is duidelijk te zien wanneer hij met een bezem de rand volgt van een uitgezaagd vloerdeel. Voor de zagers is dat vaak moeilijk werken, zegt Meurs. “Een vloervak kan ondanks de onderstempeling zomaar ineens 3 centimeter zakken en daardoor de zaag vast klemmen.”

De steigers zijn nodig omdat de garagevloeren een voorgespannen wapening hebben. “Die zit in kunststof buisjes”, legt Schippers uit, “en is dus niet aan het beton gehecht. Zaag je die door dan ben je de stevigheid kwijt.” “Daarom zagen we de vloerdelen eerst overdwars door om de spanning eruit te halen”, vult Meurs aan. “Daarna maken we de vloerdelen los door ze in de lengte door te zagen.” Eerder zijn in de vloervakken ruim 3000 gaten geboord; op elke hoek één en in het midden één. Door deze gaten worden stroppen gestoken. De kraan van Zwagerman hijst de delen met een transportframe en een vijfsprong weg. Op dezelfde manier worden de liggers waarop de vloeren rusten weggehaald.

Ongelijke vloerdikte

He t werk loopt voorspoedig, vinden Meurs en Schippers. “In het begin was het wat lastig”, zegt de sloopuitvoerder. “Niet in de laatste plaats door de ongelijke vloerdikte. De problemen die daardoor ontstaan zijn nu grotendeels onder controle.” Over een kleine vijf weken denkt hij de garage te hebben veranderd in ruim 25.000 ton puin. Het afkomende materiaal krijgt volgens hem een tweede leven als fundering onder een gemeentelijke weg.

Projectgegevens

kkkkkkkkkkkkkk

Reageer op dit artikel