nieuws

Spies afficheert zich als minister Bouwzaken

bouwbreed

Demissionair minister Spies (binnenlandse zaken) ziet zichzelf een beetje als een minister van Bouwzaken. Met die uitspraak opende ze gisteren de vastgoedbeurs Provada.

Niet alleen de bouwsector, ook de vastgoedsector is zelf verantwoordelijk voor oplossingen om een vastgelopen markt vlot te trekken, vindt Spies. “Ik hoor veel mooie woorden, maar de daden blijven nog uit.”

De schuld van de malaise in de bouw en vastgoedsector wordt veelal aan externe factoren geweten. “De economische crisis, consumentenvertrouwen, Griekenland, vergrijzing, krimp”. Maar het is te makkelijk om naar anderen te wijzen en zelf niet in beweging te komen, vindt ze.

Net als de bouwsector, moet ook de vastgoedsector moet zelf meer in actie komen. “Zoeken naar nieuwe markten, scheppen van kansen, durven nemen van risico’s en vooral door beter naar de klant te luisteren. Daar liggen de kiemen voor succes.” Ze ziet wel degelijk een kanteling in het denken.

Eerste stappen naar een herstel van de kantorenmarkt zijn gezet door recente forse afwaarderingen van enkele vastgoedportefeuilles, constateert de bewindsvrouw.

Ook het ministerie zit onderwijl niet stil. Een binnenkort af te sluiten convenant geeft gehoor aan een van de aanbevelingen van het Bouwteam. Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds, gevuld met privaat geld, moet kantoren uit de markt halen door sloop, herstructurering en transformatie. Het ministerie heeft daarvoor een Expertteam Kantorentransformatie in het leven geroepen. In het Lenteakkoord is 70 miljoen euro toegewezen aan een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Sinds haar uitspraak in Cobouwmedio februari dat de bouwsector zelf meer initiatieven zou moeten nemen om de markt vlot te trekken, ziet ze positieve ontwikkelingen. Al heeft ze niet de illusie dat haar uitspraken daarvoor de aanzet hebben gegeven, de bouwsector beweegt de goede kant op.

“Het Bouwteam heeft gekeken naar wat de sector zelf zou kunnen doen”, reflecteert ze. “En ook Bouwend Nederland heeft een eigen plan gepresenteerd voor meer samenwerking in de bouwketen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels