nieuws

SP zet bouw in als motor economie

bouwbreed Premium

De Socialistische Partij wil de bouw inzetten als motor voor economisch herstel. Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma.

“We starten in 2013 een investeringsprogramma om onze economie weer op gang te helpen. Door onderhoud aan woningen, spoorwegen, scholen en universiteiten, dijken en wegen naar voren te halen. De woningmarkt kan worden gestimuleerd door kantoorpanden om te bouden tot woonruimte en om te schakelen naar energiezuinige woningbouw”, zo valt te lezen in het programma ‘Nieuw Vertrouwen’.

Ook op andere punten lijkt de SP begaan met het droeve lot waaraan de bouw momenteel onderworpen is. Zo zal de partij, mits aan de macht, de nodige maatregelen nemen om de woningmarkt vooral aan de onderkant weer op gang te brengen. Zo wil de SP de hypotheekschulden in tien jaar tijd aftoppen naar 350.000 euro. De hypotheekrente mag dan tegen een tarief van 42 procent worden afgetrokken en aflossen wordt gestimuleerd.

De overdrachtsbelasting wil de partij geleidelijk verlagen naar 2 procent. Voor starters op de woningmarkt komt een tijdelijke startersaftrek om de woningmarkt los te trekken. Daarnaast wil de SP een aanzienlijk bedrag beschikbaar stellen voor corporatoes om de bouw van goedkope huurwoningen te versnellen en het aantal te verhogen.

Eigenwoningforfait

Ook op energiegebied moet er het nodige gebeuren in woningen en andere gebouwen. Zo moeten bouwvergunningen voor bestaande gebouwen alleen nog maar worden verleend als het gebouw minimaal aan energielabel D voldoet. Corporaties worden verplicht meer werk te maken van isolatie. Het eigenwoningforfait wordt lager naarmate het energielabel beter is. Ook wil de SP collectieve complexgewijze aanpak van groot onderhoud en energiebesparing in wijken met veel eigenwoningbezit stimuleren.

Op het gebied van regelgeving wil de partij stappen zetten onder meer door de preventieve toets op het Bouwbesluit af te schaffen en te vervangen door een wettelijke garantie. Daardoor weet de koper van een woning zeker dat die woning voldoet aan de wettelijke eisen, is de gedachte. Verder wordt het Bouwbesluit sterk vereenvoudigd. Voor de 80 procent simpele projecten komt een Bouwbesluit Light, voor de 15 procent projecten in het middensegement blijft de huidige situatie gelijk, en voor de 5 procent ingewikkelde projecten komt er een landelijk kenniscentrum met maatwerk.

Voorts moeten zzp’ers en uitzendbureaus meebetalen aan scholing.

Reageer op dit artikel