nieuws

PvdA wil meer investeren met pps

bouwbreed Premium

De PvdA wil jaarlijks 500 miljoen euro extra investeringsruimte creëren met behulp van publiek-private samenwerking. Pensioenfondsen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

De extra investeringen bijvoorbeeld in infrastructuur zijn volgens het verkiezingsprogramma van de PvdA in feite naar voren gehaalde projecten. Daarbij gaan de socialisten er vanuit dat pps een efficiencywinst in de realisatie en exploitatie van 10 procent haalbaar maakt.

De partij ziet de bouw als een motor van de economie die moet worden aangejaagd om stagnerende groei op gang te brengen. Behalve pps wil de PvdA renovaties en energiebesparing een boost geven met behulp van tijdelijke fiscale maatregelen. Ook pleit de partij voor de herinvoering van een stads- en dorpsvernieuwingsfonds.

De woningmarkt moet nu eindelijk eens echt hervormd worden. Daartoe wil de PvdA een nieuw stelsel voor de aftrek van hypotheekrente dat vanaf 2013 geleidelijk aan wordt ingevoerd. Het maximale tarief van 52 procent wordt voor de aftrek stapsgewijs naar 30 procent die voor iedereen gaat gelden. De maximale hypotheekschuld met aftrek wordt eveneens in 30 jaar verlaagd van de huidige 1 miljoen nu naar de gemiddelde huizenprijs, nu 237.000 euro. De keerzijde is dat de overdrachtsbelasting structureel naar 2 procent gaat en voor starters naar 0 procent.

Corporaties worden keihard aan banden gelegd. Die moeten zich terugtrekken naar waar ze ooit voor bedoeld zijn: sociale woningbouw. Commerciële activiteiten passen daar niet in.

Voor leningen behoeven corporaties niet langer bij de bank langs; dat loopt via de overheid door middel van schatkistbankieren. Het onderlinge garantiestelsel blijft wel overeind. Dit alles leidt ertoe dat corporaties goedkoop kunnen blijven lenen.

Grote corporaties wil de PvdA opsplitsen in kleinere. Bij grote is de afstand tot de huurders te groot.

Reageer op dit artikel