nieuws

Pijplijn bouwproductie corporaties steeds leger

bouwbreed

De pijplijn met nieuwbouwprojecten bij woningcorporaties raakt dit jaar voor het eerst in vijf jaar leger. Dat constateert het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

De woningcorporaties bouwden in 2011 35.700 woningen. Dat is 800 woningen minder dan in 2010. “Men mag ervan uitgaan dat de gestage groei die de vijf laatste jaren zichtbaar was in de nieuwbouw door corporaties, nu is gestopt”, aldus de toezichthouder.

Voor veel projecten die de laatste jaren werden gebouwd, werden al voor de crisis overeenkomsten met gemeenten gesloten. Die bouwverplichtingen zorgden er na de start van de crisis voor dat de bouwproductie, ondanks de economische neergang, bij woningcorporaties nog jaren bleef stijgen. “Het pijplijn-effect”, noemt Jan van der Moolen, directeur van het CFV, dat.

Ondanks de dalende bouwproductie blijven de corporaties de belangrijkste bouwopdrachtgever: 58 procent van alle nieuwbouwwoningen wordt door de volkshuisvesters gebouwd. In 2010 was dat 57 procent.

Dat er in 2011 meer huurwoningen (28.900) werden opgeleverd dan in 2010 (28.600) verklaart het fonds door het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen.

De corporaties kozen in plaats van nieuwbouw steeds vaker voor renovatie. De corporaties renoveerden in 2011 in totaal 31.600 woningen. Dat is veel meer dan de 21.400 woningen die in 2010 ingrijpend verbeterd werden. Van een ingrijpende verbetering is sprake als er voor meer dan 20.000 euro wordt gerenoveerd.

Strijdig

“Corporaties kiezen steeds meer voor levensduurverlenging. Nieuwbouw levert ze vaak te hoge ‘onrendabels’, daarom zien ze er vanaf”, zegt Van der Moolen. Deze zogeheten onrendabele top (exploitatieverlies over levensduur woning) stijgt volgend jaar naar gemiddeld 55.000 euro per woning. In 2016 wordt zelfs 70.000 euro verlies verwacht op een sociale huurwoning. Verrassend is het volgens Van der Moolen dat ook op woningen in de vrije huursector verlies wordt gemaakt. De onrendabele top is 19 procent. “Het kan zijn dat corporaties bewust voor een bepaald huurbeleid kiezen, of dat ze in een woning meer kwaliteit stoppen dan ze zouden moeten doen. Het is in elk geval een beetje strijdig met de doelstelling van corporaties.”

“Hoopgevend” is volgens Van der Moolen dat corporaties afgelopen jaar meer bestaande woningen wisten te verkopen: 16.700, tegen 15.100 in 2010. Dat de bedrijfslasten per woning met 100 euro stegen, is volgens hem echter teleurstellend.

Reageer op dit artikel