nieuws

Papierbindmiddel stabiliseert grond

bouwbreed Premium

Rotterdam heeft met succes een grondstabilisatie uitgevoerd met behulp van restmateriaal uit de papierindustrie. De Maasstad wil zo het slepen met slappe grond en zand verminderen en de CO 2-footprint verbeteren.

Het Ingenieursbureau Rotterdam gebruikte het bindmiddel Forz, dat afkomstig is uit een papierinstallatie in Duiven. Bij een tweede proef werd primaire kalk uit Duitsland gebruikt. Daarmee werden twee verzakte straten aangepakt op bedrijventerrein Noordwest. Het leverde in beide gevallen stabiele grond op die voldoet aan civieltechnische eisen. “Maar de CO 2 -footprint van Forz is veel lager”, zegt Joep van Leeuwen (Ingenieursbureau Rotterdam). “Kalk is duur, wordt in de natuur gewonnen en daarna gebrand.” Gemeentewerken had van Forz wel zo’n 7 procent meer nodig. Het aantal benodigde vrachtwagenbewegingen is daardoor hoger. Beide pilots leverden forse besparing aan transportbewegingen doordat de slappe grond niet – zoals gebruikelijk – eerst is afgegraven en vervangen door zand. In plaats daarvan is de grond aangepakt met een menginstallatie en een diepfrees.

De mobiele menginstallatie die bij de proef op het bedrijventerrein is toegepast, kon zo’n 30 ton klei per uur stabiliseren. Metingen met zakbakens wijzen uit dat de menging met het korrelvormige Forz kleiachtige grond blijvend stabiel maakt. Het Ingenieursbureau werkt nog met leverancier Van Gansewinkel aan optimalisering van de dosering van Forz bindmiddel.

Het Ingenieursbureau wil de methodiek in de toekomst ook elders toepassen. Het hoopt op termijn miljoenen euro’s te besparen op aan- en afvoer van grond en zand. “Als je werkelijk alle kosten van het gesleep met grond meerekent – ook die van CO 2, fijn stof en files – kan het flink oplopen”, zegt Van Leeuwen.

Reageer op dit artikel