nieuws

Onderzoek gevolgen warmte-koudeopslag

bouwbreed Premium

KWR Watercycle Research Institute uit Nieuwegein onderzoekt of systemen die warmte en koude opslaan in watervoerende lagen in de bodem invloed hebben op de waterkwaliteit. Eerder onderzoek laat zien dat een verhoging van de temperatuur tot 25 graden Celsius stoffen als arseen en boor oplost. De onderzoekers verwachten dat deze stoffen bij een lagere temperatuur […]

KWR Watercycle Research Institute uit Nieuwegein onderzoekt of systemen die warmte en koude opslaan in watervoerende lagen in de bodem invloed hebben op de waterkwaliteit. Eerder onderzoek laat zien dat een verhoging van de temperatuur tot 25 graden Celsius stoffen als arseen en boor oplost. De onderzoekers verwachten dat deze stoffen bij een lagere temperatuur zich weer binden aan de bodem.

Organisch materiaal breekt bij een hogere temperatuur ook sneller af, waardoor drinkwater verkleurt dat nabij een warmte-koudeopslag wordt gewonnen. De waarde van 25 graden Celsius is de maximumtemperatuur van een warmte-koudeopslag. De invloed van de temperatuur wordt bepaald in kolommen in het laboratorium. KWR denkt dit najaar de bevindingen te kunnen publiceren.

Tot en met mei onderzocht het instituut in het veld bij het RIVM in Bilthoven de effecten die ontstaan bij het terugwinnen van warmte uit de bodem.

Reageer op dit artikel