nieuws

Nijmegen stimuleert goedkope zelfbouw

bouwbreed

Mensen met een laag inkomen kunnen in Nijmegen zelf hun huis bouwen. De gemeente reserveert dertig kavels in het gebied de Waalsprong voor eigenbouwers met een inkomen tussen 30.000 en 47.000 euro. Dat maakt de Gelderse gemeente bekend.

Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken, moet rekening houden met een aantal strikte regels. Zo mogen de totale kosten van een tussenwoning, inclusief de prijs van een kavel, niet meer bedragen dan 190.000 euro. Een zogeheten eindwoning in een rij mag niet meer kosten dan 200.000 euro, terwijl voor vrijstaande woningen een kostprijs geldt van maximaal 225.000. De kosten moeten voor het grootste deel worden gefinancierd door de zelfbouwer. Deze dient daarvoor een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheekgarantie. Het tekort kan worden aangevuld met een overheidslening tegen gunstige voorwaarden. Voor een tussen- of eindwoning kan maximaal 57.000 euro worden geleend, voor een vrijstaand huis geldt een maximum van 35.000. Hier is voor een lager bedrag gekozen omdat de gemeente voorwaarden wil die te vergelijken zijn met de koop van een woning in de Waalsprong van een ontwikkelaar. “Het maximaal te lenen bedrag is daarom even hoog als dat van een starterslening: 35.000 euro.” In Nijmegen is anderhalf miljoen euro beschikbaar voor dit soort leningen.

Bij de verkoop van het huis moet een deel van de eventuele waardestijging worden terugbetaald. Het gaat hierbij om een bedrag tot maximaal de helft van de overwaarde. Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeente vindt dat mensen met weinig geld de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen.

Volgens het college is het voor deze groep moeilijk een huis te vinden. Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om op de huizenmarkt een huis te kopen.

Om de bouw van een huis eenvoudiger te maken wordt voor hen een catalogus samengesteld met bouwplannen. “Die de kopers in staat stelt zelf een bouwplan te kiezen maar wel met voldoende garanties ten aanzien van prijs, afwerking en afbouw.”

Deze catalogus richt zich op de Waalsprong. Aannemers en architecten wordt gevraagd ontwerpen hiervoor aan te bieden.

Bij het samenstellen van de regeling heeft Nijmegen zich laten inspireren door de werkwijze die binnen de gemeente Almere wordt gehanteerd. Onder leiding van wethouder Adri Duivesteijn voert deze gemeente een beleid waarin zelfbouw sterk wordt gepropageerd.

Reageer op dit artikel