nieuws

Nieuwbouw in 2020 energieneutraal

bouwbreed

Alle nieuwbouw moet in 2020 “zo goed als energieneutraal” zijn. Daarnaast worden per jaar 300.000 kantoren en woningen energiezuiniger gemaakt.

Minister Spies sluit vier convenanten over energiebesparing

Dat staat in de vier convenanten over energiebesparing die minister Spies (wonen) deze week afsloot. In feite zijn drie afspraken uit 2008 geactualiseerd. Volgens de minister is dat nodig vanwege “bijgestelde kabinetsdoelstellingen en de veranderde economische omstandigheden”.

In het huurconvenant, met Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang, is vastgelegd dat de totale voorraad huurwoningen van corporaties in 2020 een energielabel B of hoger heeft. Een lastige opgave, volgens bestuurslid Wim Hazeu van Aedes. “Ook omdat de middelen van corporaties om te investeren de laatste tijd onder grote druk staan.” Voor particuliere huurwoningen is afgesproken dat over acht jaar tachtig procent een label C of hoger heeft. “Voorop blijft wel staan dat investeren moet renderen”, aldus directeur Hein Bos van Vastgoed Belang.

Doelen

De nieuwe versie van het Lenteakkoord voor energiezuinige nieuwbouw, waar onder meer Bouwend Nederland, NVB Bouw en Neprom hun handtekening onder zetten, bevat afspraken om in 2015 alle nieuwbouw 50 procent energiezuiniger te maken dan in 2007. Daarnaast worden plannen gemaakt voor “bijna energieneutrale nieuwbouw” vanaf 2020. Daarnaast staat in het Meer Met Minder-covenant dat per jaar minstens 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger gemaakt moeten worden.

Hoe de doelen in de convenanten gerealiseerd gaan worden, is nog onduidelijk. Eind dit jaar komen de ondertekenaars met “concrete uitvoeringsprogramma’s”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Een deel van het geld dat nodig is voor de verduurzaming moet door marktpartijen zelf opgebracht worden. Zij krijgen Spies echter wel een steuntje in de rug.

Voor verduurzaming van de economie is in de begroting van 2013 200 miljoen euro vrijgemaakt. Daarvan gaat 70 miljoen naar een fonds voor energiebesparing in huizen en gebouwen. “Dit geld is beschikbaar voor cofinanciering van grootschalige projecten, maar ook voor particulieren”, aldus Spies.

Reageer op dit artikel