nieuws

Nederland loopt achter bij 
opwekking duurzame energie

bouwbreed

Nederland loopt achter ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om opwekking van duurzame energie. Dat constateert Rabobank.

“Als het huidige investeringsniveau gehandhaafd blijft, draagt hernieuwbare energie in 2020 slechts voor 9 procent bij aan de totale energieproductie, terwijl de doelstelling 14 procent is”, zegt Clara van der Elst, analist bij de Rabobank.

In 2011 was het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energieopwekking in Nederland 4 procent. Dat is volgens Rabobank veel lager dan de meeste andere EU-landen.

De bank verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Nederland de achterstand probeert in te lopen. “Voor ons geldt 2014 als een potentieel omslagpunt voor hernieuwbare energievormen in Nederland. Dan zal namelijk het gat tussen de beoogde en daadwerkelijk gerealiseerde vooruitgang duidelijk zichtbaar zijn geworden”, aldus Van der Elst.

Dit leidt tot een nieuwe golf van investeringsmogelijkheden in zon-PV, offshore en onshore windenergie en het bij- en meestoken van biomassa. Samen is dat goed voor 24 miljard euro.

Volgens de Rabobank zou het beter zijn als hernieuwbare energie meer gesubsidieerd wordt en de overheid zich meer richt op wind- en zonne-energie in plaats van biomassa. Een substantieel aantal biomassaprojecten is volgens de bank op lange termijn niet levensvatbaar.

Reageer op dit artikel