nieuws

Nationale Bouwcampus 1 januari open

bouwbreed

Twaalf kennisinstituten willen meedoen aan de nieuwe Bouwcampus. Over iets meer dan een half jaar opent de ‘arena van vernieuwing’ zijn deuren.

Dat valt op te maken uit een advies over de Bouwcampus dat Cobouw in handen heeft. De campus moet afrekenen met te versnipperde bouwkennis, waar weinig mee gebeurt en die de aannemer op de werkvloer zelden bereikt.

Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en Bouwend Nederland namen een paar maanden geleden het initiatief. Ze omarmen het advies, zegt opsteller Hans van der Vlist (oud-secretaris-generaal van VROM).

De Bouwcampus komt in Den Haag (Binckhorst), Rotterdam (Groothandelsgebouw) of Delft (campus TU Delft). Delft lijkt de beste papieren te hebben, maar volgens Van der Vlist is het nog geen gelopen race.

Curnet, SBR en Vernieuwing Bouw willen dit jaar nog verhuizen naar de Bouwcampus die een begrip moet worden van “Appelscha tot in Zagreb”.

De instituten behouden hun naam en status. De campus krijgt wel een eigen bestuur, een raad van toezicht, een vernieuwingsteam en één huisreglement.

Negen andere instellingen willen zich op korte termijn voegen bij de Bouwcampus. Het gaat om SKB, SIKB, COB, CIB, Stichting Bewuste Bouwers, Stichting Nationaal Renovatieplatform, Bris en de Stichting Komo. Pao, een stichting voor post-academisch onderwijs, behoort ook tot de gegadigden, maar doet alleen mee als het kennisnetwerk in Delft komt.

Meer organisaties zouden willen aanhaken, maar kunnen niet onder lopende huurcontracten uit. Het CROW, het IBR en het EIB doen voorlopig niet mee. “Virtueel” zoekt de Bouwcampus wel aansluiting bij deze partijen. Samenwerken met materiaalgerichte organisaties zoals de Betonvereniging, de drie TU’s, TNO en Deltares acht Van der Vlist ook noodzakelijk.

De campus richt zich op vernieuwingen in de bouw, infrastructuur, bodem, water en land. Faalkosten, duurzaamheid en ketensamenwerking zijn belangrijke aandachtsvelden. De Bouwcampus gaat 1 januari 2013 open en zal plaats bieden aan honderd werkplekken. Op termijn moeten dat er driehonderd zijn.

Reageer op dit artikel