nieuws

Miljoenen vanuit topsector water voor onderzoek

bouwbreed Premium

De topsector water stelt dit jaar 386 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling van productvernieuwing. Volgend jaar gaat het om een bedrag van 391 miljoen euro.

Dat blijkt uit het voortgangsbericht van de kwartiermaker watersector. Het grootste deel van de bijdrage van de watersector, 340 miljoen euro in 2012 en 351 miljoen euro in 2013, is afkomstig van private partijen. “De inzet van publieke partijen op het innovatiecontract water bedraagt 46 miljoen euro in 2012 en 40 miljoen euro in 2013.” Inmiddels hebben de betrokken partijen de afspraken vastgelegd in een innovatiecontract dat door alle deelnemende sectoren is ondertekend. Samen met de bijdragen van de andere topsectoren van de economie is 2,8 miljard euro beschikbaar.

Momenteel worden de Topconsortia voor Kennis en Innovatie uitgewerkt.

Hierbij komen onder meer aan bod de programmering van het onderzoek, de manier waarop de financiën worden toegewezen en de mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf te betrekken bij het onderzoek.

Dit karwei moet in september worden afgerond. Hiermee is een bedrag van 98 miljoen euro gemoeid. Het grootste deel van het geld, te weten 55 miljoen euro, is bestemd voor innovaties op maritiem gebied. Daarnaast is 34 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkeling van de specialisatie delta, terwijl nog eens 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd in watertechnologie. Verder worden vanuit de topsectoren pogingen ondernomen om jongeren te interesseren voor techniek. Ook moeten er maatregelen worden genomen om uitstroom uit technische beroepen tegen te gaan, zo blijkt uit voorgangsbericht. De topsector water speelt hierin een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel