nieuws

‘Maatwerk vertaalt zich eerder in een opdracht’

bouwbreed Premium

Voor Maarten ter Horst (48) kent de ijzerwarenbranche weinig geheimen meer. Hij begon in de groothandel en groeide door tot projectadviseur voor bouwprojecten. Voordat hij begin juni in die functie in dienst kwam bij Van Leeuwen International, fabrikant van bouw- en interieurbeslag, was hij eveneens projectadviseur bij Hoppe en bij FSB – Winkhaus.

Vanwaar deze overstap?

“Het is een compleet nieuwe functie die veel uitdaging biedt. Van Leeuwen International is altijd puur gericht geweest op de retailmarkt en heeft nooit aan proj ectadvisering richting architecten gedaan. Van Leeuwen wil de markt nu verbreden en een nieuw kanaal aanboren, de architectenmarkt en dan vooral die van de interieurarchitecten. Daar hebben ze bewust iemand voor gezocht. Ik heb me de Stabu-systematiek eigen gemaakt door zelfstudie omdat ik het idee had dat daar kansen lagen. Dat ik een hang- en sluitwerkadvies voorgekookt aanlever, scheelt een architect veel zoekwerk in dikke catalogi en vermindert faalkosten in het bouwbestek. Ik vat het samen in een bestek conform het Stabu-uitwisselingsformaat. Diezelfde lijn ga ik voortzetten bij Van Leeuwen.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Vanaf 1985 ben ik werkzaam in de ijzerwarenbranche, georiënteerd op hang- en sluitwerk. Ik heb een ruime mate van productkennis opgedaan. Ik heb ook twaalf jaar projectervaring in de buitendienst. En ik vind het leuk om architecten werk uit handen te nemen. Dat geeft meerwaarde, ook voor mijn werkgever. Maatwerk vertaalt zich veel eerder in een concrete opdracht dan wanneer je alleen een catalogus geeft.”

Wat gaat u precies doen?

“Ik ben vier dagen onderweg en houd één dag kantoor. Ik ga projectmatig acquisitie plegen richting architectenbureaus en presentaties geven. Mijn advies vertaal ik dan in bestekshoofdstuk conform Stabu-uitwisselingsformaat. Ik maak altijd tevoren een afspraak. Ik maak een schifting op basis van Cobouw-projectinformatie en bezoek minimaal twee bouwprojecten per dag die in voorbereiding zijn bij een architectenbureau. Ik ga al contact zoeken als er nog geen aannemer bekend is. Anderzijds screen ik ook bureaus om te kijken of ze interessant zijn om onze producten te laten zien.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Dat het bedrijf Van Leeuwen International en het product Intersteel breed bekend wordt in de markt, vooral bij architecten en inter ieurarchitecten. En verder dat we veel projecten binnenhalen en daarmee onze omzet vergroten.”

> Meer personalia op pagina 19

Reageer op dit artikel