nieuws

‘Maak van dewaterschappen landelijke franchise-organisatie’

bouwbreed

Door waterschappen onder te brengen in een landelijk opererende franchise-organisatie kunnen de dijkbeheerders veel kosten besparen. Ook kan dan paal en perk worden gesteld aan de uiteenlopende regels die waterschappen momenteel gebruiken.

Dat staat in het rapport ‘Anders denken, anders doen’, dat verscheen vanuit het project Waterwegen. Hierin zijn de 25 Nederlandse waterschappen vertegenwoordigd. Het project richt zich op de toekomstige ontwikkeling van waterschappen.

De samenstellers van het rapport vinden het franchisemodel erg aantrekkelijk. Eén landelijke organisatie kan zich veel krachtigier positioneren naast gemeente, provincie en Rijk”, zo staat in het document. Als de dijkbeheerders landelijk worden aangestuurd, kunnen ze hun taken beter uitvoeren en grote kostenvoordelen bereiken. Die worden onder meer bereikt door het gezamenlijk inkopen van uiteenlopende diensten en door het samenwerken van verschillende waterschapslaboratoria.

De waterschappen klagen dat ze een oubollig imago hebben. Bovendien is bij slechts weinigen bekend welke taken ze hebben. Dit werd pijnlijk duidelijk uit een opmerking van premier Rutte, zo staat in het document. Volgens hem moesten de dijkbeheerders maar eens gaan doen waarvoor ze bedoeld zijn. “Gewoon goed drinkwater maken”, aldus de regeringsleider.

In Anders denken, anders doen wordt daarom gepleit voor bestuurlijke vernieuwing. Alles is de waterschappen liever dan een speelbal te worden van de politiek. Want dat zal er volgens de vertegenwoordigers van de waterschappen uiteindelijk toe leiden dat hun taken worden onder gebracht bij provincies.

Reageer op dit artikel