nieuws

Leegstand groeide in 2012 niet zo hard als anders

bouwbreed

De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt groeit nog steeds, maar vergeleken met de groei van de afgelopen jaren was de groei in het eerste halfjaar van 2012 beperkt.

Dat constateert vastgoedmakelaar DTZ Zadelhoff. De groei van de leegstand houdt gelijke tred met de groei van de kantorenvoorraad. Het leegstandspercentage blijft daardoor hangen op 14,1 procent. Kijken we naar vierkante meters dan is sprake van een toename van de leegstand met 111.000 vierkante meters ten opzichte van begin januari 2012. In totaal staat 6,9 miljoen vierkante meter van de kantorenvoorraad op dit moment fysiek leeg. Sinds 2008 is de leegstand ieder half jaar gemiddeld toegenomen met 240.000 vierkante meter.

Cuno van Steenhoven, bestuursvoorzitter van DTZ Zadelhoff is tevreden over het deze week gesloten kantorenconvenant. Doel van de afspraken tussen overheid en marktpartijen is om de leegstand in tien jaar te verlagen naar 5 procent. “Een erg ambitieuze doelstelling, maar wel een heel noodzakelijke. De concrete transformatieplannen en plannen voor onttrekkingen van bestaande gebouwen van de markt alsmede een reductie van de planvoorraad dragen bij aan het gezond maken van de vastgoedmarkt.”

Reageer op dit artikel