nieuws

Laat zzp’ers betalen aan O&O-fonds

bouwbreed

Tweede Kamerlid Paulus Jansen ziet het wel zitten. Zzp’ers zouden verplicht moeten worden zich te verzekeren en mee te betalen aan bedrijfstakfondsen als het O&O-fonds. Het onderzoek van de Aannemersfederatie Nederland geeft daar aanleiding toe.

Zzp’ers zouden in feite duurder moeten zijn dan gewone werknemers. Zij moeten immers hun verzekeringen betalen. Het was een veel gehoorde opmerking tijdens de bijeenkomst van de AFNL over het kersverse Zwartboek Schijnzelfstandigen.

Dat die er in slagen al dan niet via dubieuze uitzendbureaus en dito detacheerders om voor uurtarieven van 19 euro en soms zelfs een tientje op bouwplaatsen te werken, kan dan ook niet, vinden de meeste. Een enkeling steekt de hand in eigen boezem: “Wij profiteren er toch ook van”.

De meesten echter herkennen de schaduwzijde van het fenomeen van uitgebuite schijnzelfstandigen. Nu al worden ze geconfronteerd met veel te weinig instroom van jongeren in het onderwijs. En degenen die er zijn, kunnen nauwelijks aan een leerwerkplek geholpen worden. “Logisch als zzp’ers goedkoper zijn dan leerlingen, die ook nog minder productief zijn”.

Zoals voor elk probleem, is hier natuurlijk ook een oplossing voor, al moeten opdrachtgevers daar dan wel aan meewerken: in het bestek voorschrijven dat op elk werk een bepaald aantal leerlingen geplaatst moeten worden. “Als dat in het kader van social return met werklozen kan, waarom dan niet met leerlingen”.

Paulus Jansen hoort het aan en ziet de problemen ook, al heeft hij niet overal een pasklare oplossing voor. “Er is sprake van een spiraal naar beneden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar ook op het gebied van kwaliteit. Daar gaan we last van krijgen”, toont hij zijn instemming met de opmerkingen van vele aanwezigen.

Geen wonder dan ook dat hij een aantal elementaire zaken wettelijk wil regelen. Zo zouden wat hem betreft zzp’ers verplicht moeten worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en voor een pensioen. “Je moet mensen soms beschermen tegen hun eigen opportunisme.”

Instemmend geknik alom al was het maar omdat daardoor de tarieven van zzp’ers vanzelf omhoog moeten, anders kunnen ze de premies niet betalen. Daarmee is oneerlijke concurrentie op prijs al niet meer mogelijk.

Jansen begrijpt ook goed dat het draagvlak voor cao en bedrijfstakregelingen afkalft met alle gevolgen van dien. “Wellicht is het mogelijk om te regelen dat zzp’ers en uitzendbureaus in de bouw gaan bijdragen aan het O&O-fonds. We moeten free ridersde voet dwars zetten”, vindt hij.

Als het aan hem lag zou hij ook nog wat extra geld willen vrijmaken door bijvoorbeeld de verlaging van de overdrachtsbelasting te vertragen. Met het daarmee gemoeide geld zou hij fiscale subsidies voor starters willen optuigen en de heffing voor corporaties vertragen. “Bedenk dat 700 miljoen heffing bij de corporaties 3,5 miljard minder investeringsruimte betekent.”

Schijnzelfstandigheid is niet een specifiek Nederlands probleem. Door de Europese sociale partners in de bouw, FIEC en EFBH, wordt al enkele jaren campagne gevoerd voor een Europese aanpak van het probleem. De ideeën lopen uiteen van een Europese sociale identiteitskaart voor bouwvakkers tot gelijk loon voor gedetacheerden waar het Spaanse voorzitterschap zich in 2010 sterk voor wilde maken. Ook is voorgesteld om Europees te regelen dat koppelbazenpraktijken beschouwd moeten worden als misdrijf met de daarbij behorende straffen.

Op 4 oktober dit jaar gaat de Hogeschool Utrecht een speciale dag wijden aan het onderwerp onder de titel ‘Flexkracht in de bouw: huurling of collega’.

Reageer op dit artikel