nieuws

Inspectie waarschuwt producenten bouw

bouwbreed Premium

De bouwmaterialenindustrie kan een hardere aanpak van de arbeidsinspectie verwachten als de arbeidsomstandigheden niet snel verbeteren.

Driekwart houdt zich niet aan regels voor veilig werken

Controles bij zo’n 150 producenten van betonmortel, betonproducten, bakstenen, dakpannen en tegels hebben duidelijk gemaakt dat driekwart van de bedrijven zich niet houdt aan de regels voor gezond en veilig werken.

De Inspectie SZW vindt de cijfers ontoelaatbaar hoog en wil het aantal producenten dat hardleers blijft, snel terugschroeven. Goedschiks dan wel kwaadschiks.

“We gaan ze niet meteen harder aanpakken”, zegt woordvoerder Ivar Noordenbos van de Inspectie SZW naar aanleiding van de inspectieresultaten. “Wel gaan we dit jaar nadrukkelijk door met controleren. Daarnaast ondersteunen we de goede initiatieven die de sectoren zelf nemen, zoals de inzet van verbetercoaches en de vernieuwing van arbocatalogi.”

Mocht later dit jaar blijken dat er onvoldoende vooruitgang zit in verbetering van de arbeidsomstandigheden, dan “kiezen we voor een andere, wellicht hardere, aanpak”, waarschuwt Noordenbos.

Beton

Volgens de inspectiedienst schiet het veiligheidsbewustzijn vooral in de betonmortel- en betonproductenindustrie tekort. Er wordt in de fabrieken veelvuldig onveilig omgesprongen met machines, bovendien laat de bescherming tegen het kankerverwekkende kwartsstof te wensen over.

Directeur Ton Pielkenrood van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) sluit niet uit dat een hardere aanpak van de notoire overtreders werkt, maar ziet liever dat de bedrijven vanuit een actieve en positieve houding de arbeidsomstandigheden verbeteren.

“Dat is effectiever dan dat het wordt afgedwongen”, zegt hij. “Als een bedrijf er zelf niet 100 procent achter staat, blijft het als snel op het minimum zitten.” Overigens vindt Pielkenrood dat de betonproductensector al veel investeert in arbo. Volgens hem geven de cijfers een enigszins vertekend beeld, doordat “elk administratief wissewasje ook als overtreding wordt genoteerd”.

Reageer op dit artikel