nieuws

‘Huurrecht moet renovatie mogelijk maken’

bouwbreed

Huurrecht moet herontwikkeling en renovatie van bestaand vastgoed faciliteren. Een initiatiefwetsvoorstel dat vorig jaar ter beoordeling aan de Raad van State is voorgelegd, zorgt juist voor het tegenovergestelde. Dat staat in de Retailvisie van de Neprom, de overkoepelende organisatie van projectontwikkelaars.

“Nu de nadruk steeds meer verschuift van nieuwbouw naar herontwikkeling en renovatie van bestaand winkelvastgoed, is wetgeving nodig die herontwikkeling en renovatie faciliteert in plaats van frustreert”, zo staat in het document.

Volgens de projectontwikkelaars moet worden voorkomen dat een huurder een noodzakelijk herontwikkelingsproces verstoort. Wel is het nodig dat een middenstander die moet wijken omdat het gebied waarin hij zijn nering heeft een andere bestemming krijgt, hiervoor een schadevergoeding ontvangt.

Verder voorziet de Neprom dat de groei van het winkeloppervlak de komende jaren zal verminderen. Momenteel vervangt 25 procent van nieuwe winkels die worden gebouwd verouderde winkelcomplexen. “Dat aandeel zal verder groeien”, verwacht de Neprom. “Gezien de grote veranderingen die de sector te wachten staat, is het noodzakelijk fysieke ruimte te bieden voor vernieuwing.” Ook moet er nieuwe ruimte voor winkels komen.

Op verschillende locaties is dat mogelijk door het verplaatsen van ondernemingen naar de rand van het winkelgebied.

Reageer op dit artikel