nieuws

Half uurtje iRoom scheelt veel tijd op de bouwplaats

bouwbreed

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft vier ‘integratiezalen’ voor het virtueel ontwerpen en bouwen van wegen, kunstwerken en gebouwen. Dat levert een verkorting van de doorlooptijd op en een verlaging van de bouwkosten.

< Vervolg van pagina 1

E en integratiezaal of integration room (iRoom) is een ruimte met drie of vier grote interactieve schermen, hardware en software om te werken met een bouwinformatiemodel en uiteraard broodjes en koffie en een aansluiting op internet. In de integratiezaal komen de deelnemers aan het virtuele ontwerp- en bouwproces samen. Volgens Eugene Grüter (algemeen directeur van DHV) en Martin Fischer (hoogleraar aan de afdeling civiele en milieutechniek van Stanford University in Californië) is het nodig dat de deelnemers elkaar in levende lijve ontmoeten. “Dat blijft belangrijk voor een zo complex proces als de bouw”, aldus Fischer. “Wij voegen een strategie aan het werken met BIM (Bouw Informatie Model) toe”, stelt de hoogleraar uit Stanford.

Hij geeft cursussen aan medewerkers van DHV. “Mensen ouder dan 25 jaar werken effectiever als ze bij elkaar komen, face to face. Dat is nodig voor het sociale proces, het ontstaan van vertrouwen.” Fischer vindt dat de techniek van virtuele werelden nog onvoldoende is ontwikkeld. “Te duur en te onhandig, met avatars”, stelt hij. De techniek is nog niet zo ver dat samenwerken mogelijk is zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Maar samen in een iRoom is efficiënt en levert betrokkenheid en toewijding op.

Stakeholder-analyse

F ischer benadrukt dat bouwen meer is dan een object tekenen en uitvoeren. Zijn VDC (Virtual Design and Construction)-concept omvat ook de organisatie en het proces. Het begint met een stakeholder-analyse, waarna de stakeholders een rol toebedeeld krijgen. Hen wordt gevraagd samen de organisatie en het proces te modelleren, afspraken te maken over planning, software en databeheer. Daarna begint het ontwerpen en uitvoeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van talloze programma’s, bijvoorbeeld voor het bijhouden van bouwkosten of constructief ontwerpen. Een half uur in de iRoom is een uur minder problemen oplossen op de bouwplaats, meent Fischer.

“We gebruiken ifc- en andere formats. Uitwisselen van data tussen de programma’s is soms lastig. Wees pragmatisch, dan vind je een weg”, aldus Grüter. DHV is wereldwijd het eerste advies- en ingenieursbureau waar de VDC-cursus van Fischer plaatsvindt. Hij heeft eerder in Nederland het bouwbedrijf Slavenburg geadviseerd. De cursus duurt een week. Na een implementatieperiode van zes maanden komt Fischer terug voor twee dagen reflectie en planning. Als de 25 deelnemers de cursus met goed gevolg hebben doorlopen krijgen ze het VDC-certificaat van Stanford University. Grüter: “We willen de doorlooptijd van bouwprojecten verkorten, de kosten verminderen en de kwaliteit verhogen. Met het VDC-concept krijg je geen teleurgestelde klanten, want ‘what you see is what you get’. De klanten worden juist meer betrokken bij het project, zij voelen zich meer verbonden.”

Jongeren

DHV heeft vestigingen over de hele wereld, maakt wel gebruik van tele- en video-conferencing, maar nog niet van virtuele werelden met avatars. “Misschien is dat voor jongeren, die nu op school zitten. Zij hebben een ander wereldbeeld en gebruiken andere instrumenten”, aldus Fischer.

Grüter: “DHV heeft ervaren adviseurs en ingenieurs, maar we moeten ook jonge mensen werven. We willen wereldwijd op een veel professionelere manier managen. Dat kan door elkaar te ontmoeten in de iRoom.” Fischer houdt het wel voor mogelijk dat de integratiezaal in de toekomst zelf een virtuele ruimte wordt, waarop de deelnemers aan het virtuele ontwerp- en bouwproces inloggen. “Jongeren werken op een andere manier dan de huidige werkende generatie. Ze zijn gericht op samenwerking, digitale hulpmiddelen, interactieve visuele tools, social media. Ze verwachten snelle, transparante informatie”, aldus Fischer.

Reageer op dit artikel