nieuws

Groeiend aan deel importhout uit duurzaam bos

bouwbreed

Een groeiend deel van het geïmporteerde hout draagt een duurzaamheidsstempel, blijkt uit cijfers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

Van de impo rt was in 2011 77 procent afkomstig uit bossen waarvan het beheer goed is voor een FSC- of PEFC-keurmerk. In 2010 was dat 71 procent. Voor naaldhout gaat de score van een al hoge 88 naar een nog hogere 90 procent van het totaal. Bij plaatmateriaal was de groei relatief forser: van 64 naar 73 procent.

Het zorgenkindje blijft hardhout. Tropische bossen staan nog steeds zwaar onder druk. Het aandeel geïmporteerd hardhout dat de duurzaamheidstoets doorstaat groeide van 31 naar 36 procent. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten bij de leden van de VVNH. Die vertegenwoordigen 70 procent van de Nederlandse houtimport.

De branchevereniging maakt zich sterk voor een verdere groei van het gebruik van hout met een duurzaamheidsetiket. De VVNH verklaart voor dit doel onder meer te streven naar een Green Deal met de Nederlandse Bond van Timmerfabriekanten. Deze moet een stimulans opleveren voor de keuze voor duurzaam geproduceerd hout in de gehele bouw-, meubel-, hout- en detailhandelsketen.

VVNH-directeur Paul van den Heuvel toont zich optimistisch. “Ondanks de economische crisis komt de doelstelling van 85 procent duurzame import in 2015 binnen handbereik.” Daarvoor moeten de schouders er flink onder want: “Juist die laatste percentages vragen een flinke inspanning.”

“We moeten ons sterk maken voor verdere vooruitgang”, onderstreept de directeur. Om spijkers met koppen te kunnen slaan, wordt samenwerking gezocht met ketenpartijen, milieuorganisaties, overheden en keurmerkhouders. Zo moeten obstakels die een deel van de markt ervan weerhouden om te kiezen voor duurzame oplossingen definitief verdwijnen. Van den Heuvel: “Niet alleen onze eigen achterban, maar de hele keten is nodig om duurzaam hout gemeengoed te maken in Nederland.”

Reageer op dit artikel