nieuws

Formule voorspelt mislopen inkomsten

bouwbreed Premium

Formule voorspelt mislopen inkomsten

Door kadastrale kaarten over recente luchtopnamen te leggen, stelt Eiffel vast hoeveel grond particulieren en bedrijven zich onrechtmatig hebben toegeëigend.

Sinds begin dit jaar inventariseert het bedrijf voor diverse gemeenten het geannexeerde snippergroen en heeft geconstateerd dat die gemiddeld een miljoen euro mislopen door het creatief tuinieren. Dat leidde tot een formule waarmee Eiffel op basis van een paar kerngegevens voor elke gemeente een voorspelling kan maken van de misgelopen inkomsten. Voor heel Nederland becijfert Eiffel het bedrag op een miljard euro.

Bekijk de rekenmodule voor snippergroen

Reageer op dit artikel