nieuws

FNV Bouw: Nieuwe vakbeweging vraagt meer tijd

bouwbreed Premium

FNV Bouw vindt dat meer tijd moet worden uitgetrokken om de nieuwe vakbeweging vorm te geven. De bondsraad van de bouwbond schrijft dat in een brief aan de kwartiermakers onder aanvoering van Jette Klijnsma.

De vakbond vreest dat het voorgestelde tijdpad ten koste zal gaan van “de zorgvuldigheid en de kwaliteit” waarmee de nieuwe organisatie vorm krijgt. “Vanwege de complexiteit en de gewenste zorgvuldigheid ten aanzien van de medewerkers, lijkt een langere transitieperiode dan het door de kwartiermakers genoemde jaar, noodzakelijk”, aldus FNV Bouw.

Om tot de nieuwe vakbeweging te komen, is een herverdeling van bonden en sectoren nodig. FNV Bouw pleit ervoor dat de huidige vakbonden zelf tot die nieuwe indeling komen. Tegelijk waarschuwt de bouwbond voor “een al te grote versnippering bij de herindeling in sectoren”. Ook spreekt hij zijn zorgen uit over “de borging en representatie van kleine beroepsgroepen en kleine sectoren”. FNV Bouw noemt het verder “essentieel” dat er uiteindelijk herkenbare sectoren komen binnen de nieuwe vakbeweging.

De wijze waarop de financiën worden geregeld tussen de koepel van de nieuwe vakbeweging en de individuele sectoren, maakt FNV Bouw niet veel uit. Wel sluit hij uit dat werkgeversbijdragen en O&O-gelden (opleiding en ontwikkeling) gebruikt mogen worden voor centrale uitgaven. “Deze middelen behoren toe aan de sectoren”, aldus de bondsraad in de brief.

Over de noodzaak tot vernieuwing van de vakbeweging bestaat bij FNV Bouw geen enkele twijfel. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen is de oprichting van één krachtige en op één lijn zittende beweging volgens hem zelfs wenselijker dan ooit. “Intern navelstaren binnen de FNV moet voorbij zijn.”

Reageer op dit artikel