nieuws

EU promoot lage btw voor renovatie

bouwbreed

De Europese Commissie gaat bij de lidstaten toepassing van het lage btw-tarief voor renovatie van gebouwen promoten. Het is een van de maatregelen uit het actieplan voor de bouw.

Actieplan komt na de zomer

Vijf speerpunten moeten de bouw er weer bovenop helpen en tegelijkertijd het CO 2-beleid opstoten in de vaart der volkeren. Dat zegt euro-commissaris Antonio Tajani die momenteel druk doende is het plan nader uit te werken. Eerder gaf de Italiaan in Istanbul al aan dat hij nauw met de sector wil overleggen over de uitvoering van zijn plannen.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving, meestal gekoppeld aan renovatie, is een van de belangrijkste speerpunten voor de commissie. Het is Tajani opgevallen dat gebouwen met een laag energieverbruik allang kunnen worden gebouwd, maar dat de markt er nog maar mondjesmaat aan wil.

Tot 2010 zijn er 20.000 woningen met laag energieverbruik gebouwd in Europa. Duitsland en Oostenrijk zijn de koplopers, want daar staan er 17.000 van de 20.000. De andere lidstaten hebben wel mooie plannen, maar de uitvoering komt onvoldoende van de grond,

Daarom wil de eurocommissaris gunstige investeringsvoorwaarden creëren vooral voor renovatie en onderhoud van gebouwen en ook infrastructuur door instrumenten in te zetten als garanties en projectaandelen. De lidstaten kunnen helpen door stimuleringsmaatregelen als de toepassing van het lage btw-tarief.

Nu al kunnen gelden uit de Europese structuur- en cohesiefondsen worden gebruikt voor energiemaatregelen en investeringen in hernieuwbare energie. Dat geldt niet alleen voor publieke gebouwen en commercieel vastgoed, maar ook voor bestaande huizen. In de komende periode wil Tajani de Europese gelden nog nadrukkelijker richten op energie-investeringen inclusief renovatie van gebouwen.

De reden voor de commissaris voor industrie en ondernemerschap om met het plan te komen, is het belang dat de bouwsector heeft voor de economie. De sector is goed voor 20 miljoen banen.

> Pagina 2: Sterke bouw van belang voor groei economie

Reageer op dit artikel