nieuws

Eerste Kamer schuift huurverhoging op de lange baan

bouwbreed

De Eerste Kamer is tegen het snel doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bouwend Nederland, Aedes en demissionair minister Spies (wonen) pleitten juist voor een snelle invoering. Zij vrezen dalende investeringen in nieuwbouw.

Spies had de huurverhoging van 5 procent voor huishoudens met een inkomen vanaf 43.000 euro eigenlijk per 1 juli dit jaar willen doorvoeren. De Senaat stak daar dinsdag echter een stokje voor. Een meerderheid van PvdA, PVV, SP, GroenLinks, de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en 50Plus wil dat de minister eerst de wijzigingen uit het Lente-akkoord doorvoert. De minister besloot daarom om het wetsvoorstel aan te houden.

De wijzigingen in het Lente-akkoord gaan over twee zaken. Het toevoegen van de mogelijkheid huren met 1 procent boven inflatie te laten stijgen voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro. Daarnaast komen er extra waarborgen voor de privacybescherming rond inkomensgegevens.

De huurverhoging is bedoeld om tegen te gaan dat mensen met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning blijven wonen, het zogenaamde scheefwonen. Of door de nieuwe wetgeving ook daadwerkelijk meer corporatiewoningen vrijkomen voor mensen met een lager inkomen kan Spies echter niet garanderen. De maatregel zal volgens haar “mogelijk pas binnen enkele jaren effect hebben”.

Naast het tegengaan van scheefwonen zorgt de maatregel voor extra inkomsten voor woningcorporaties. Aedes is dan ook teleurgesteld over het uitstel van de maatregel. “Wij vinden de gang van zaken in dit proces teleurstellend en onzorgvuldig”, schrijft de corporatiekoepel in een brief aan de Eerste Kamer. De extra huuropbrengsten zijn voor corporaties absoluut noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in woningbouw, stelt Aedes. “Bovendien heeft een deel van de corporaties bewust gewacht met doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging, in afwachting van invoering van de wet per 1 juli.”

De huurverhoging zal nu waarschijnlijk op z’n vroegst per 1 juli 2013 van kracht worden, tweeënhalf jaar na de oorspronkelijk geplande ingangsdatum.

Reageer op dit artikel