nieuws

Duurzame sloop dichterbij door Breeam-certificering

bouwbreed

Samen met sloopbedrijven, afvalbedrijven en andere partijen werkt de Dutch Green Building Council aan een Duurzaam Sloopcertificaat. De schaalgrootte die zo hopelijk ontstaat moet duurzaam slopen economisch rendabel maken.

Eerste projecten na de zomer van start

Het certificaat werd gelanceerd op de laatste dag van de Provada-beurs in de Amsterdamse Rai. Na de zomer hoopt de Dutch Green Building Council (DGBC) dat de eerste pilotprojecten van start kunnen. Met de beta-versie van het certificaat kan getoetst worden of wat alle partijen hebben bedacht ook werkbaar is en iedereen voldoende prikkelt om sloopprojecten duurzaam aan te pakken.

Volgens DGBC-directeur Stefan van Uffelen moet het opdrachtgevers een instrument in handen geven om duurzaam slopen te waarderen en ook mee te wegen bij gunning van projecten. Duurzaam slopen hoeft niet meer te kosten mits, bijvoorbeeld via een materialenpaspoort, de waarde van grondstoffen die in een gebouw zitten en hergebruikt kunnen worden, duidelijk is. Sloop kan dan zelfs geld opleveren, is Van Uffelens stellige overtuiging. “Maar dat lukt alleen als hergebruik van bouwmaterialen een bepaalde schaalgrootte bereikt. Als hergebruikte tegels van Amsterdam naar Maastricht versleept moeten worden, kan het niet uit.”

Het gewone Breeam-certificaat heeft in de twee jaar van haar bestaan eenzelfde vliegwieleffect bewerkstelligd. Op de Provada liep van Uffelen nog tegen een Duitse investeerder aan die bereid was 1,5 miljoen euro extra te betalen voor een project mits het over het Breeam excellent-certificaat zou beschikken. Bijna het dubbele van de extra investering die nodig was, dus dat was snel verdiend voor de projectontwikkelaar.

DGBC en achttien bedrijven en instanties die nu participeren zoeken nadrukkelijk aansluiting bij de bestaande Breeam-certificaten voor nieuwbouw en renovatie. Maar minsten zo belangrijk is volgens Van Uffelen de afstemming met eerdere initiatieven zoals de Slimslopen tool Rotterdam en Duurzaamgesloopt.nl. Ook sluit alles goed aan op de ontwikkelingen van het Europese Ecolabel. Dat stuurt aan op 70 procent gebruik van gerecyclede materialen in de bouw in 2020.

Reageer op dit artikel