nieuws

Duurzaamheidsscan helpt bij herinrichting van gebieden

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam heeft een duurzaamheidsscan gelanceerd als hulpmiddel bij gebiedsherinrichting. De D-scan geeft per inrichtingsplan de mogelijkheden tot verduurzaming aan en de eventuele meerkosten.

Uit efficiencyoverwegingen voert de gemeente de meeste herinrichtingen nu nog uit met standaardmaterialen. De D-scan moet aansporen tot het maken van een bewuste afweging om alternatieve middelen te gebruiken. Het innovatieve instrument moet zo een bijdrage leveren aan de ambitie van Rotterdam om 50 procent CO 2-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid te realiseren in 2025. De D-scan kan bijvoorbeeld analyseren of het haalbaar is geïntegreerde oplaadpalen in lichtmasten op te nemen, een ondergronds glasvezelringnet of faciliteiten voor energieopwekking uit asfalt of riolering. Het instrument geeft ook een idee of gunnen op tijd haalbaar is: dat kan de hinder tijdens de uitvoering fors bekorten. Om dezelfde reden heeft de D-scan composietbruggen in het repertoire: die zijn snel aan te leggen en vrijwel onderhoudsvrij, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal is.

Bij een eerste proef in Rotterdam-IJsselmonde analyseerde de D-scan ook de kosten van groene daken, dynamisch verkeersmanagement en geluidsarm asfalt. Mogelijke opbrengsten komen ook in beeld. Bijvoorbeeld die van tijdelijke opslag en hergebruik van grond, gebruik van duurzame materialen en efficiëntere plaatsing van verlichting.

Het Ingenieursbureau Rotterdam, dat het instrument ontwikkelde, neemt voorlopig een deel van de meerkosten bij de planvorming voor zijn rekening. De D-scan wordt de komende tijd ingezet bij de herinrichting van twee singels aan de noordzijde van het Centraal Station en de buitenruimte rond de Hofbogen.

Reageer op dit artikel