nieuws

Duale invoer EPG gewenst

bouwbreed

De partners van het Lente-akkoord hebben op 31 mei bij het ministerie van BZK aangegeven dat zij graag een duale invoering van de NEN 7120 (EPG) per 1 juli 2012 wensen. Dit houdt in dat gedurende een periode (drie maanden of een half jaar) zowel gebruik gemaakt kan worden van de oude EPN als van de EPG. Er wordt uitdrukkelijk NIET om uitstel gevraagd: de EPG is onmisbaar voor het door ontwikkelaars en bouwers gewenste Energielabel Nieuwbouw.

Reageer op dit artikel