nieuws

Defensie gaat slopen, herbestemmen en afstoten

bouwbreed

Het ministerie van Defensie snijdt in de vastgoedportefeuille. De komende jaren staan in het teken van afstoten, herbestemmen, sloop en nieuwbouw.

Dat schrijft demissionair minister Hillen (defensie) in zijn brief over de tweede fase van het herbeleggingsplan Vastgoed aan de Tweede Kamer. Het ministerie kijkt kritisch naar de vastgoedportefeuille als gevolg van de bezuinigingsplannen van het kabinet, die eind 2014 gerealiseerd moeten zijn.

Zo wordt gesneden in het aantal muziekkorpsen. In eerste instantie speelde de legerleiding met het idee om de negen korpsen en de Inspectie Militaire Muziek Krijgsmacht (na reorganisatie 240 fte) onder te brengen in één gebouw. Dat bleek echter te duur. “De benodigde investering voor een nieuw onderkomen zou minimaal 17,5 miljoen euro vergen, terwijl de vrijval in de exploitatie van de huisvesting slechts 37.500 euro per jaar is”, schrijft Hillen. Geen nieuwbouw dus.

In plaats daarvan blijven de meeste korpsen op hun plek of trekken ze in bij andere legereenheden. De nieuwbouw blijft beperkt tot één gebouw in Rotterdam voor de Marinierskapel. Dit korps maakt nu gebruik van een pand van Defensie dat toe is aan grondige renovatie, waarvan de kosten worden geraamd op 2,4 miljoen euro. Afstoten is goedkoper, vindt de minister. Dat bespaart jaarlijks 50.000 euro aan exploitatiekosten. De nieuwbouw van een nieuw onderkomen op de Van Ghentkazerne gaat ongeveer 4,5 miljoen euro. Het nieuwe pand moet in 2015 opgeleverd worden.

Ook de reorganisatie van gezondheids- en tandartscentra (zie kader) en het Korps Nationale Reserve heeft consequenties voor de vastgoedportefeuille van Defensie.

De Nationale Reserve gaat van 5 naar 3 regio’s. De eenheden die op Kamp Nieuw Milligen zijn gevestigd, verhuizen in 2014 naar Schaarsbergen, Wezep en Stroe. Dit in verband met het afstoten van Kamp Nieuw Milligen. De verhuizingen staan gepland voor eind 2013, begin 2014.

Door het afstoten van vastgoed moet voor een deel van de manschappen een alternatief onderkomen gezocht worden, wat tot sloop, renovatie en nieuwbouw leidt. Zo komen er in de De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot door verhuizing van eenheden gebouwen vrij die omgebouwd moeten worden naar kantoren. Daarnaast wordt een aantal panden gesloopt. De uitvoering hiervan staat gepland in 2013.

De Nassau Dietzkazerne in Budel wordt gesloten. De pelotons die daar nu gelegerd zijn verhuizen onder meer naar het NATO Industrial Complex in Brunssum, dat voor 1,4 miljoen euro wordt verbouwd.

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) wordt verkleind tot dire opleidigen. Daardoor worden zes van de acht “objecten” in de regio verkocht. Het gaat om de Marechausseepost Breda (2013), het dienstengebouw (2013), “cadettenflat” Prins Bernhard Paviljoen (2014), een kantorencomplex (2015) en de Seeligkazerne Noord en Zuid (2016).

De maatregelen zullen Defensie jaarlijks 4 miljoen aan exploitatie van de huisvesting schelen, schat de minister. Met de sloop, nieuwbouw en renovatie is een investering van in totaal 35 miljoen euro gemoeid.

Reageer op dit artikel