nieuws

Contractueel risico’s mijden

bouwbreed Premium

Aedes heeft een nieuwe model-aanbestedingsovereenkomst met bijbehorend model-bestek het licht doen zien. Risico’s vermijden voor corporaties lijkt het hoofddoel.

Aedes komt met nieuwe model-aannemingsovereenkomst

In de praktijk ondervonden juristen en managers van woningcorporaties dat er tal van model-aannemingsovereenkomsten circuleren waarin de risico’s voor opdrachtgevers vaak zeer verschillend zijn geregeld. Uit het oogpunt van risicomanagement is dit ongewenst, zo verklaart de vereniging van woningcorporaties het verschijnen van de nieuwe modellen.

Daar komt nog bij dat de laatste wijzigingen in de Uniforme Administratieve Voorwaarden, de UAV 2012, in de ogen van Aedes niet in het voordeel van de opdrachtgever zijn. Daarom wordt op een aantal punten in contract en bestek afgeweken van de UAV 2012.

Het verslag van de bouwvergaderingen krijgt in de modellen een veel belangrijker plaats. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden staat het verslag op de eerste plaats als document waar de hoogste waarheid van uitgaat. De UAV 2012 staat op de achtste en laatste plaats.

Veel aandacht wordt gegeven aan risico’s en fouten. Reden hiervoor is het aantal gevallen waarin constructieve fouten zijn gemaakt in de afgelopen jaren. Corporaties kunnen in de aannemingsovereenkomst aannemers opleggen onafhankelijk toezicht te regelen voor de borging van constructieve veiligheid.

Bij het model is verder een aantal bijzondere regelingen gevoegd, waardoor grote risico’s voor de corporaties kunnen worden voorkomen. Een voorbeeld is de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen waar de aansprakelijkheid volledig bij de hoofdaannemer is gelegd.

Volgens het contract mogen aannemers ook niet meer het recht van retentie uitoefenen, tenzij er sprake is van betalingsachterstanden. Bovendien moet de hoofdaannemer die regel vervolgens ook opleggen aan de onderaannemers.

“De droom van de werkgroep die de modellen heeft voorbereid, is dat het de standaard gaat worden in corporatieland”, zegt Marco de Boer van VBTM Advocaten.

Reageer op dit artikel