nieuws

Commentaar / Halfbakken

bouwbreed

Teleurstellend. Zo is het woensdag overeengekomen kantorenconvenant te noemen. Na ruim een jaar vergaderen ligt er dan eindelijk een akkoord waarmee de overheid en marktpartijen de kantorenleegstand denken te bestrijden.

vRegionaal gaat worden samengewerkt om de kantorenaanwas te beperken en de leegstand te verkleinen. Het convenant blijft echter haken op het beperken van de aanwas en goede intenties. Liever herontwikkeling dan nieuwbouw. Dat heeft de markt echter allang begrepen. Door de economische crisis is de vraag marginaal. Ontwikkelen van nieuwe kantoren gebeurt nog mondjesmaat. De eigenaren van incourante kantoren zijn er ook al tijden van doordrongen dat slopen, en met een beetje geluk transformatie naar een andere bestemming, de enige weg is. Maar dat betekent waardedalingen, en daar zijn vastgoedbeleggers en banken niet dol op.

Het convenant is halfbakken. Een sloopfonds is er niet. Kennelijk konden de kemphanen die elkaar volgens Chris Kuipers, directeur-generaal Ruimte, vorig maand nog de hersens insloegen, daar niet uitkomen. Dat geeft te denken.

Twijfelachtig is ook of overheidsbemoeienis in de kantorenmarkt zo zinvol is. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) halveert de leegstand de komende acht jaar. Niet door ingrijpen van de overheid, maar omdat de markt zichzelf door aanpassingen van vraag en aanbod corrigeert.

Het kantorenconvenant zou de transformatie van kantoren zelfs kunnen afremmen.

Het EIB merkt terecht op dat transformatie aantrekkelijker wordt als de prijzen van kantoren verder zakken. Dat zakken wordt tegengehouden door het convenant. Daarmee verstoort het convenant de markt, iets waarvoor de NMa ook al heeft gewaarschuwd.

Reageer op dit artikel