nieuws

CDA: Hypotheekregels starters minder streng

bouwbreed

De hypotheekregels moeten voor starters minder streng worden. Het is een van de maatregelen waarmee het CDA de woningmarkt vlot wil trekken, blijkt uit het verkiezingsprogramma.

Behalve soepeler regels wil het CDA starters ook helpen door de introductie van een bouwspaarregeling zoals Duitsland die al decennia lang kent. Daarmee kunnen starters een startkapitaal opbouwen voor de aankoop van een woning.

De partij laat verder alle taboes varen op het gebied van de woningmarkt. Er moet een alles omvattend plan komen dat zowel de koop- als huurmarkt meeneemt en goede afspraken met corporaties, bouwers, financiële sectoren en pensioenfondsen. Als het aan het CDA ligt moeten die laatste meer gaan investeren in Nederland.

Het plan om de renteaftrek op hypotheken alleen nog maar toe te staan voor annuïtair af te lossen hypotheken wordt nog steeds omarmd. Daarnaast wil het CDA ook versnelde aflossing van bestaande hypotheken stimuleren. Daarvoor willen de christendemocraten een bonusregeling opstellen. Bovendien moeten financiers de mogelijkheid openen jaarlijks minstens 20 procent van de schuld boetevrij af te lossen.

Het CDA bepleit nu net als de VVD al jaren geleden deed voor een vlaktaks van 35 procent. Dat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar stimuleert ook mensen die nu 42 of 52 procent belasting betalen om versneld hun hypotheek af te lossen.

Ambachtsschool

In het programma wordt een pleidooi gehouden voor eerherstel van het vakmanschap. Beroepsonderwijs moet weer een positieve keuze worden in plaats van het restputje binnen het vmbo. Daarom moeten er weer ambachtsscholen nieuwe stijl komen die kleinschalig en vakgericht zijn.

Het CDA zet sterk in op vergroening van de maatschappij. Dat uit zich onder meer in de bepleitte invoering van de kilometerheffing die de motorrijtuigenbelasting grotendeels moet vervangen. Maar ook op energiegebied wil het CDA versnelling van duurzaamheid. Zo moeten private investeringen in verduurzaming aantrekkelijker worden. Het CDA pleit in dit verband voor lokale en regionale fondsen voor energiebesparing. Gemeenten en provincies moeten zorgen voor cofinanciering.

Corporaties krijgen de mogelijkheid investeringen in energiebesparing door te berekenen aan de huurder. Die krijgt het voordeel van de lagere energierekening.

Reageer op dit artikel