nieuws

Brandveiligheid van zorginstellingen niet verbeterd

bouwbreed Premium

Brandveiligheid bij zorginstellingen behoort prioriteit te zijn bij gemeenten en zorginstellingen. Maar wat zegt de praktijk? Uit een gezamenlijk rapport van de rijksinspecties (bestaande uit de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport), blijkt dat de onderzoeksuitkomsten uit 2011 van 96 zorginstellingen, aangeven dat de brandveiligheid van zorginstellingen ten opzichte van eerder onderzoek (in 2004) niet of nauwelijks is verbeterd.

Reageer op dit artikel